Aankondiging van een opdracht

Kleine kantoorbenodigdheden voor de GOB

Leveringen
Publicatie datum
24-04-2020
Deadline
20-05-2020 11:00
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Aanbestedende overheid
Direction/Directie Facilities | 1035 Bruxelles/Brussel, BE | Regionale of plaatselijke instantie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
30100000 - Kantoormachines, -uitrusting en -benodigdheden, uitgez. computers, printers en meubilair
Korte inhoud
Kleine kantoorbenodigdheden voor de GOB
Beschrijving
Beschrijving
Deze opdracht voor leveringen betreft de gespreide levering van kleine kantoorbenodigdheden ten behoeve van het personeel van de GOB
Looptijd
24 maanden
Regiocode (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Voorwaarden voor deelneming

Technische en beroepsbekwaamheid

Minimum vereisten
Klasse: N/A, Categorie: N/A
truck tower-crane sharing