Aankondiging van een opdracht

Huur- en onderhoud kopieerapparatuur gemeente - OCMW

Leveringen
Publicatie datum
28-04-2016
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
Gemeente Willebroek | 2830 Willebroek, BE | Regionale of plaatselijke instantie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
30121100 - Fotokopieerapparaten
30121200 - Fotokopieerapparatuur
Korte inhoud
Huur en onderhoud kopieerapparatuur Gemeente en OCMW Willebroek
Beschrijving percelen

Perceel 1: Kopieertoestellen gemeente Willebroek

Beschrijving
Kopieertoestellen gemeente Willebroek
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
30121100 - Fotokopieerapparaten
30121200 - Fotokopieerapparatuur
Gunningscriteria
Kwaliteit: Functionele waarde, kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid - 40
Kwaliteit: Prijs - 30
Kwaliteit: Service - 20
Kwaliteit: Flexibiliteit - 10

Perceel 2: Kopieertoestellen OCMW Willebroek

Beschrijving
Kopieertoestellen OCMW Willebroek
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
30121100 - Fotokopieerapparaten
30121200 - Fotokopieerapparatuur
Gunningscriteria
Kwaliteit: Functionele waarde, kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid - 40
Kwaliteit: Prijs - 30
Kwaliteit: Service - 20
Kwaliteit: Flexibiliteit - 10
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.
Minimum vereisten
Een passende bankverklaring
truck tower-crane sharing