Europos Parlamentas, Directorate-General for Communication, Directorate for Relations with the Citizens, House of European History
Aankondiging van een opdracht

Laikinos parodos „Neramus jaunimas: 70 metų augimo Europoje“ projektavimas, gamyba, įrengimas priežiūra ir išmontavimas.

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1) Pavadinimas ir adresai

Oficialus pavadinimas
Europos Parlamentas, Directorate-General for Communication, Directorate for Relations with the Citizens, House of European History
Nacionalinis registracijos Nr.
-
Adresas
rue Wiertz 60
Miestas
Brussels
Pašto kodas
1047
NUTS kodas
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Šalis
BELGIQUE-BELGIË
Asmuo ryšiams
Mr R. Evers — PHS00A77
Telefonas
-
El. paštas
[email protected]
Faksas
-

Interneto adresas (-ai)

Pagrindinis adresas:   http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm

Pirkėjo profilio adresas:   -

I.2) Bendras pirkimas

Sutartis apima bendrą pirkimą:   ne

Bendro pirkimo, apimančio skirtingas šalis, atveju – taikoma nacionalinė pirkimų teisė:   -

Sutartį skiria centrinė perkančioji organizacija:   ne

I.3) Komunikavimas

Daugiau informacijos galima gauti

pirmiau nurodytu adresu

Prieiga prie pirkimo dokumentų yra ribojama. Daugiau informacijos galima rasti čia:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2838

Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami

pirmiau nurodytu adresu

elektroniniu būdu per:   -

Elektroninei komunikacijai reikalingos priemonės ir prietaisai, kurie nėra plačiai prieinami. Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie šių priemonių ir prietaisų suteikiama: -

I.4) Perkančiosios organizacijos tipas

Europos institucija arba agentūra ar tarptautinė organizacija

I.5) Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1) Pirkimo apimtis

II.1.1) Pavadinimas

Laikinos parodos „Neramus jaunimas: 70 metų augimo Europoje“ projektavimas, gamyba, įrengimas priežiūra ir išmontavimas.

Nuorodos numeris:   COMM/DG/AWD/2017/772.

II.1.2) Pagrindinis BVPŽ kodas

Pagrindinis BVPŽ kodas:   92521100 - Muziejų parodų paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas:   -

II.1.3) Sutarties tipas

Darbai

II.1.4) Trumpas aprašymas

Europos Parlamentas nusprendė paskelbti šį kvietimą dalyvauti konkurse dėl laikinos parodos „Neramus jaunimas: 70 metų augimo Europoje“ projektavimo, gamybos, įrengimo, priežiūros ir išmontavimo Europos istorijos namuose Briuselyje.

II.1.5) Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM:   1.100.000,00

Valiuta:   EUR

II.1.6) Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis:   ne

II.2) Aprašymas

II.2.1) Pavadinimas

-

Pirkimo dalies Nr.:   -

II.2.2) Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)

Pagrindinis BVPŽ kodas:   79930000 - Specialiosios projektavimo paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas:   -

II.2.3) Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Pagrindinė įgyvendinimo vieta:   Rangovų patalpos ir Briuselis – Europos istorijos namai.

II.2.4) Pirkimo aprašymas

Kvietimo pateikti pasiūlymus tikslas – sudaryti darbų pirkimo sutartį dėl laikinos parodos „Neramus jaunimas: 70 metų augimo Europoje“ projektavimo, gamybos, įrengimo, priežiūros ir išmontavimo Europos istorijos namuose Briuselyje. Šios paslaugos / darbai apima:

1. Laikinos parodos projektavimą.

2. Esamų erdvių įrengimą, pertvarų, baldų, vitrinų, stendų pagrindų ir montuojamų atramų, skirtų objektams, gamybą, pristatymą ir įrengimą, įskaitant objektų, grafikos ir scenografinių elementų tvarkymą ir įrengimą.

3. Apšvietimo įrangos, garso ir vaizdo bei daugialypės terpės aparatinės įrangos ir visų kitų būtinų techninių įrenginių tiekimą ir įrengimą, įskaitant parodos valdymo sistemą, atsižvelgiant į esamos apšvietimo įrangos sistemos („Medialon“) dalių pakartotinį panaudojimą ir groteles, pritvirtintas prie lubų.

4. Visos audiovizualinės ir daugialypės terpės programinės įrangos kūrimą ir įgyvendinimą.

5. Gero laikinos parodos veikimo lygio palaikymą, taigi, prastovų sumažinimą, įskaitant retkarčiais vykdomą vitrinose esančių objektų pakeitimą.

6. Laikinos parodos išmontavimą, rūšiavimą ir pašalinimą.

7. Turinio, vaizdų, filmuotos medžiagos ir muzikos mokslinius tyrimus ir įsigijimą, įskaitant reikalingas teises eksponuoti, naudoti internete ir spausdinti.

8. Apsauginės sienelės pastatymą.

II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose

II.2.6) Numatoma vertė

-

II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais:   29

Ši sutartis gali būti pratęsta:   ne

Pratęsimų aprašymas:   -

II.2.9) Informacija apie kviečiamų kandidatų skaičiaus apribojimus

Objektyvūs riboto kandidatų skaičiaus pasirinkimo kriterijai:   -

II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus:   ne

II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės:   ne

Pasirinkimo galimybių aprašymas:   -

II.2.12) Informacija apie elektroninius katalogus

Pasiūlymai turi būti pateikti elektroninių katalogų forma arba į juos turi būti įtrauktas elektroninis katalogas:   ne

II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis:   ne

II.2.14) Papildoma informacija

-

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1) Dalyvavimo sąlygos

III.1.1) Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Reikalaujama, kad konkurso dalyvis atitiktų bent 1 iš šių sąlygų:

a) būtų užsiregistravęs atitinkamame profesiniame arba prekybos registre, išskyrus tarptautines organizacijas;

b) (paslaugų pirkimo sutartims) turėtų atskirą leidimą, kuriuo įrodoma, kad jis yra įgaliotas vykdyti sutartį savo įsisteigimo šalyje arba būti specialios profesinės organizacijos nariu.

III.1.2) Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose:   ne

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

-

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

Konkurso dalyviai turi turėti tinkamą profesinės rizikos draudimą, ypač nuo rizikos ir žalos, susijusios su sutarties vykdymu, kaip yra reikalaujama susijusiuose teisės aktuose.

Konkurso dalyviai turi įrodyti bent 1 000 000 EUR vidutinę apyvartą per pastaruosius 3 finansinius metus, kurių sąskaitos uždarytos, sutartimi apimamoje srityje.

III.1.3) Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose:   ne

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

-

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

Bent 8 metų patirtis projektuojant panašaus pobūdžio ir sudėtingumo parodas, kaip šioje pirkimo procedūroje aprašyta paroda.

Bent 4 parodų projektavimas, kurių:

— bent 2 bent 500 m2,

— bent 2, kurių gamybos bendra vertė yra bent 750 000 EUR,

— bent 3 susijusios su muziejų objektais,

— bent 1 susijusi su naujovišku kultūros naudojimu (filmų, muzikos, mados, televizijos) muziejaus naratyvo kontekste,

— bent 2 turi būti užbaigtos ir turėtų turėti bent galutinio priėmimo lygmenyje. Šie projektai neturėtų būti užbaigti vėliau nei prieš 5 metus.

Bent 8 metų patirtis panašaus pobūdžio ir sudėtingumo kaip šioje pirkimo procedūroje parodų techninės plėtros, gamybos ir įrengimo srityje.

Bent 3 parodų, užbaigtų per pastaruosius 8 metus, gamyba ir įrengimas:

— bent 500 m2 parodos erdvės,

— kurių vertė bent 750 000 EUR,

— kurioms buvo vykdomas projekto valdymas,

— kurioms buvo sukurta garso ir vaizdo programinė įranga (vaizdas, daugialypė terpė, interaktyvai),

— bent 2 parodos, kurioms buvo pagamintos muziejaus saugojimo laipsnio vitrinos ir baldai,

— kuriose buvo integruota ir įrengta muziejaus įranga (įskaitant šviesos, garso ir vaizdo, daugialypės terpės, muziejaus baldų ir pan.).

Vyresnysis projektuotojas:

— turintis atitinkamas kvalifikacijas,

— turintis bent 10 metų atitinkamą patirtį,

— turintis gebėjimą dirbti anglų kalba.

Projekto vadovas:

— turintis atitinkamas kvalifikacijas,

— turintis bent 10 metų atitinkamą patirtį šioje srityje su bent 3 įrodomais parodų projektais, dydžio ir sudėtingumo atžvilgiu panašių į projektą, aprašytą šioje pirkimo procedūroje per pastaruosius 8 metus,

— turintis gebėjimą dirbti anglų kalba.

Interpretuojantis planuotojas:

— turintis atitinkamas kvalifikacijas,

— turintis bent 5 metų atitinkamą patirtį,

— turintis gebėjimą dirbti anglų kalba.

Garso ir vaizdo programinės įrangos / žiniasklaidos direktorius:

— turintis atitinkamas kvalifikacijas,

— turintis bent 10 metų atitinkamą patirtį garso ir vaizdo ir multimedijos gamybos, įskaitant rašymą, filmavimą, redagavimą, srityje,

— turintis gebėjimą dirbti anglų kalba.

Grafinio meno ekspertas:

— turintis atitinkamas kvalifikacijas,

— turintis bent 5 metų atitinkamą patirtį grafinio dizaino srityje,

— turintis gebėjimą dirbti anglų kalba.

Darbų koordinatorius / vadovas:

— turintis atitinkamas kvalifikacijas,

— turintis 10 metų atitinkamą patirtį šioje srityje su bent 3 įrodomais parodų projektais, dydžio ir sudėtingumo atžvilgiu panašių į projektą, aprašytą šioje pirkimo procedūroje per pastaruosius 8 metus,

— turintis gebėjimą dirbti anglų kalba.

Parodos montavimo paramos ekspertas:

— turintis atitinkamas kvalifikacijas,

— turintis bent 10 metų atitinkamą patirtį montuojamų atramų pastatymo srityje,

— turintis gebėjimą dirbti anglų kalba.

Meno darbuotojas:

— turintis atitinkamas kvalifikacijas,

— turintis bent 6 metų atitinkamą meno valdymo patirtį srityje, susijusioje su sutartimi,

— turintis gebėjimą dirbti anglų kalba.

Garso ir vaizdo aparatinės įrangos ekspertas:

— turintis atitinkamas kvalifikacijas,

— turintis bent 10 metų atitinkamą įrangos į parodas integravimo patirtį,

— turintis gebėjimą dirbti anglų kalba.

III.1.5 Informacija apie rezervuotas sutartis

Sutartis skiriama tik globojamoms darbo grupėms ir ekonominės veiklos vykdytojams, kurių tikslas yra užtikrinti socialinę ir profesinę neįgaliųjų ar nepalankiomis sąlygomis gyvenančių asmenų integraciją:   ne

Sutartis turi būti vykdoma pagal globojamojo užimtumo programas:   ne

III.2) Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.1) Informacija apie tam tikrą profesiją

Paslaugą gali teikti tik tam tikros profesijos asmenys:   -

Nurodykite atitinkamą įstatymą ar kitą teisės aktą:   -

III.2.2) Sutarties vykdymo sąlygos

Žr. sutarties projektą.

III.2.2) Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją:   taip

IV dalis: Procedūra

IV.1) Aprašymas

IV.1.1) Procedūros tipas

Atviras konkursas

IV.1.3) Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą

Viešasis pirkimas susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu:   ne

Priežastys, dėl kurių preliminariosios sutarties trukmė ilgesnė nei ketveri metai:   -

Viešasis pirkimas susijęs su dinaminės pirkimo sistemos sukūrimu:   ne

Papildomi pirkėjai gali naudoti dinaminę pirkimo sistemą:   ne

IV.1.4) Informacija apie sprendimų ar pasiūlymų skaičiaus mažinimą derybų ar dialogo metu

Taikoma į etapus suskirstyta procedūra, kad būtų laipsniškai sumažintas aptartinų sprendimų ar pasiūlymų, dėl kurių bus deramasi, skaičius:   ne

IV.1.5) Informacija apie derybas

Perkančioji organizacija turi teisę paskirti sutartį remdamasi pirminiais pasiūlymais ir nevesdama derybų:   ne

IV.1.6) Informacija apie elektroninį aukcioną

Bus rengiamas elektroninis aukcionas:   ne

Papildoma informacija apie elektroninį aukcioną:   -

IV.1.8) Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?:   ne

IV.2) Administracinė informacija

IV.2.1) Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris:   -

IV.2.2) Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:   14-09-2017

Vietos laikas:   17:00

IV.2.3) Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data

-

IV.2.4) Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, GA, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV

IV.2.6) Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais:   6

IV.2.7) Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:   21-09-2017

Vietos laikas:   10:00

Vieta:   Žr. sąlygas.

Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:   Žr. sąlygas.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1) Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:   ne

Kada numatoma paskelbti kitus skelbimus:   -

VI.2) Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus naudojami elektroniniai užsakymai:   ne

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros:   ne

Bus naudojami elektroniniai mokėjimai:   ne

VI.3) Papildoma informacija

Bus neprivalomas apsilankymas patalpose 30.8.2017. Išsamesnę informaciją žr. sąlygose.

Europos Parlamentas turi teisę naudoti derybų procedūrą be išankstinio skelbimo apie pirkimą publikavimo, vadovaujantis 29.10.2012 Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1268/2012 dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių taikymo taisyklių su paskutiniais pakeitimais, padarytais 30.10.2015 Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2015/2462, 134 straipsnio 1 dalies e punktu.

VI.4) Peržiūros procedūros

VI.4.1) Peržiūros institucija

Oficialus pavadinimas
Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Bendrasis Teismas
Adresas
-
Miestas
Luxembourg
Pašto kodas
2925
Šalis
LUXEMBOURG
Telefonas
+352 4303-1
El. paštas
[email protected]
Faksas
+352 4303-2600
Interneto adresas
-

VI.4.2) Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga

Oficialus pavadinimas
-
Adresas
-
Miestas
-
Pašto kodas
-
Šalis
-
Telefonas
-
El. paštas
-
Faksas
-
Interneto adresas
-

VI.4.3) Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):   Informacijos apie apeliacijų pateikimo terminą (-us) prašome kreiptis į įstaigą, atsakingą už apeliacijas.

VI.4.4) Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą

Oficialus pavadinimas
Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Bendrasis Teismas
Adresas
-
Miestas
Luxembourg
Pašto kodas
2925
Šalis
LUXEMBOURG
Telefonas
+352 4303-1
El. paštas
[email protected]
Faksas
+352 4303-2600
Interneto adresas
-

VI.4.5) Šio skelbimo išsiuntimo data

02-08-2017