Aankondiging van een opdracht

Appel d'offres ouvert ayant pour objet la location ou l’hébergement et la maintenance d’un mainframe de type GCOS8.

Diensten
Publicatie datum
22-04-2016
Deadline
02-06-2016 14:30
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
SPF Fin Division Achats | 1030 Bruxelles, BE | Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
30000000 - Kantoormachines en gegevensverwerkende apparatuur, kantooruitrusting en -benodigdheden, uitgez. meubilair en softwarepakketten
30200000 - Computeruitrusting en -benodigdheden
30230000 - Computerapparatuur
48900000 - Diverse software en computersystemen
Korte inhoud
Appel d'offres ouvert ayant pour objet la location ou l’hébergement et la maintenance d’un mainframe de type GCOS8.
truck tower-crane sharing