Federale Politie Directie van de Aankopen
Aankondiging van een opdracht

Meerjarige raamovereenkomst (drie (3) jaar) van leveringen betreffende de aankoop en het binnen- en buitenbedrukken van briefomslagen ten voordele van de geïntegreerde politie.

Meerjarige raamovereenkomst (drie (3) jaar) van leveringen betreffende de aankoop en het binnen- en buitendrukken van briefomslagen ten voordele van de geïntegreerde politie.

Publicatiedatum
29-07-2014
Deadline
23-09-2014 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
30192000 - Kantoorbenodigdheden
30199200 - Enveloppen, postbladen en blanco briefkaarten
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Contracttype
Leveringen
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Federale Politie Directie van de Aankopen
Postadres
Kroonlaan, 145A, 1050 Brussel, BE
Contactpunt(en)
VERVLIET Lense

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

zie punt 5.5 van het bestek

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie punt 9 van het bestek

Economische en financiële draagkracht

zie punt 9 van het bestek

Vakbekwaamheid

zie punt 9 van het bestek