Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Raamovereenkomst voor de aankoop en onderhoud van SAN, gecentraliseerde storage systemen, back-up omgeving en archiveringsoplossingen.

Raamovereenkomst voor de aankoop en onderhoud van SAN, gecentraliseerde storage systemen, back-up omgeving en archiveringsoplossingen.

Publicatiedatum
18-09-2014
Deadline
27-10-2014 om 12:00
Opdrachtcodes (CPV)
30200000 - Computeruitrusting en -benodigdheden
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Contracttype
Leveringen
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Infrabel
Postadres
Marcel Broodthaersplein 2, 1060 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Goetghebeur Jan Maria

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

- Een recent attest laten geworden, afgeleverd door het organisme van de sociale zekerheid waarbij hij
aangesloten is en waaruit blijkt dat hij zijn verplichtingen nagekomen is m.b.t. de betaling der bijdragen van de sociale zekerheid, overeenkomstig de Belgische wetgeving of deze van het land waar hij gevestigd is.
- Een recent attest van niet-faillissementsverklaring van de Kamer van Koophandel (< 3 maand)
- Een recent attest van de directe belastingen en de BTW-administratie.(< 3 maand)

Economische en financiële draagkracht

een omzet in 2012 van een bedrag >20 Mio € in SAN - Storage

Vakbekwaamheid

Klasse: N/A, Categorie: N/A