Aankondiging van een opdracht

Raamovereenkomst Fabric based computing infrastructuur

Raamovereenkomst voor het leveren en installeren van een fabric based computing infrastuctuur met bijhorende diensten. Hieronder verstaan we server infrastructuur met rekenkracht en lokale opslagcapaciteit, serverswitchen, virtualisatiesoftware en software om deze infrastructuur te laten functioneren en beheren.

Publicatiedatum
29-07-2014
Deadline
08-09-2014 om 15:00
Opdrachtcodes (CPV)
30210000 - Machines voor dataprocessing (hardware)
48820000 - Servers
Regiocodes (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Contracttype
Leveringen
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Postadres
Stationsstraat 110, 2800 Mechelen, BE
Contactpunt(en)
De Ceunynck Ingrid Eduard

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A