Aankondiging van een opdracht

Meerjarige raamovereenkomst van diensten van één (1) jaar voor de aankoop van digitale kleurenproductieprinters en digitale zwart-witproductieprinter met een “online” inbindmodule en externe spectrofotometer en van vier (4) jaar voor het onderhoudscontract, ten voordele van de Drukkerij van de federale politie.

Meerjarige raamovereenkomst van diensten van één (1) jaar voor de aankoop van digitale kleurenproductieprinters en digitale zwart-witproductieprinter met een “online” inbindmodule en externe spectrofotometer en van vier (4) jaar voor het onderhoudscontract, ten voordele van de Drukkerij van de federale politie.

Publicatiedatum
17-04-2014
Deadline
17-06-2014 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
30000000 - Kantoormachines en gegevensverwerkende apparatuur, kantooruitrusting en -benodigdheden, uitgez. meubilair en softwarepakketten
50300000 - Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten in verband met pc's, kantooruitrusting, telecommunicatie- en audiovisuele uitrusting
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 1
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Federale Politie Directie van de Aankopen
Postadres
Kroonlaan, 145A, 1050 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Catherine PAESMANS

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

zie punt 5.5 van het bestek

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie punten 8 en 9 van het bestek

Economische en financiële draagkracht

zie punten 8 en 9 van het bestek

Vakbekwaamheid

zie punten 8 en 9 van het bestek

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1687 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!