Gemeente Bertem
Aankondiging van een gegunde opdracht

Vernieuwing server en onderhoudscontract

Aankoop van nieuwe servers voor het gemeentebestuur en het OCMW van Bertem, migratie van de applicaties en de data en operationele ondersteuning (4 jaar).

Publicatiedatum
28-09-2016
Opdrachtcodes (CPV)
30200000 - Computeruitrusting en -benodigdheden
48000000 - Software en informatiesystemen
72500000 - Informaticadiensten
Regiocodes (NUTS)
BE242 - Arr. Leuven
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Bertem
Postadres
Tervuursesteenweg 178, 3060 Bertem, BE
Contactpunt(en)
De heer Dirk Stoffelen

Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten

113322.02 EUR

Gunning en waarde van de opdracht

Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Naam
Remmicom nv
Postadres
-
Titel
Vernieuwing server en onderhoudscontract
Waarde
113322.02 EUR