Aankondiging van een gegunde opdracht

Onderhoud en uitbreiding van het Videoplatform van het Vlaams Tunnel- en Controlecentrum.

Onderhoud en uitbreiding van het Videoplatform van het Vlaams Tunnel- en Controlecentrum.

Datum van verzending van deze aankondiging
12-01-2018
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
32223000 - Videotransmissieapparatuur
32323500 - Videobewakingsuitrusting
32333100 - Videorecorders
48814500 - Casemixsysteem
50312600 - Onderhoud en reparatie van uitrusting voor informatietechnologie
50343000 - Reparatie en onderhoud van video-uitrusting
72267000 - Onderhouds- en reparatiediensten voor software
Contracttype
Diensten
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Elektromechanica en Telematica Gent
Postadres
VAC Virginie Lovelinggebouw Gent - Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 82
Plaats
Gent
Postcode
9000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
E-mail
asma.elfaissouni@mow.vlaanderen.be

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
325843.80 EUR
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
Tein Technology NV , Weldoenersplein 7, 1030 Brussel, BELGIQUE-BELGIË
Registreer

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1260 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Registreer