Európai Parlament, Directorate-General for Communication, Directorate for Relations with the Citizens, House of European History
Aankondiging van een opdracht

A „Nyugtalan ifjúság: a felnövekedés 70 éve Európában” időszakos kiállítás megtervezése, létrehozása, a telepítési, a karbantartási és a leszerelési munkák elvégzése.

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek

Hivatalos név
Európai Parlament, Directorate-General for Communication, Directorate for Relations with the Citizens, House of European History
Nemzeti azonosító szám
-
Postai cím
rue Wiertz 60
Város
Brussels
Postai irányítószám
1047
NUTS-kód
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Ország
BELGIQUE-BELGIË
Kapcsolattartó személy
Mr R. Evers — PHS00A77
Telefon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetcím(ek)

Az ajánlatkérő általános címe:   http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm

A felhasználói oldal címe:   -

I.2) Közös közbeszerzés

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.:   nem

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében – az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:   -

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.:   nem

I.3) Kommunikáció

További információ a következő címen szerezhető be

a fent említett cím

A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2838

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó

a fent említett cím

elektronikusan:   -

Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: -

I.4) Az ajánlatkérő típusa

Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet

I.5) Fő tevékenység

Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés

A „Nyugtalan ifjúság: a felnövekedés 70 éve Európában” időszakos kiállítás megtervezése, létrehozása, a telepítési, a karbantartási és a leszerelési munkák elvégzése.

Hivatkozási szám:   COMM/DG/AWD/2017/772.

II.1.2) Fő CPV-kód

Fő CPV-kód:   92521100 - Múzeumi kiállítási szolgáltatások

Kiegészítő CPV-kód:   -

II.1.3) A szerződés típusa

Építési beruházás

II.1.4) Rövid meghatározás

Az Európai Parlament úgy döntött, hogy elindítja a brüsszeli Európai Történelem Házában lebonyolítandó „Nyugtalan ifjúság: a felnövekedés 70 éve Európában” című időszakos kiállítás megtervezésére, létrehozására, a telepítési, karbantartási és leszerelési munkák elvégzésére irányuló jelen ajánlati felhívást.

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend

Érték áfa nélkül:   1.100.000,00

Pénznem:   EUR

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

A beszerzés részekből áll:   nem

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés

-

Rész száma:   -

II.2.2) További CPV-kód(ok)

Fő CPV-kód:   79930000 - Különleges tervezési szolgáltatások

Kiegészítő CPV-kód:   -

II.2.3) A teljesítés helye

NUTS-kód:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

A teljesítés fő helyszíne:   A nyertes ajánlattevő helyszíne és Brüsszel – az Európai Történelem Háza.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése

Az ajánlati felhívás célja egy építési beruházási szerződés megkötése a brüsszeli Európai Történelem Házában lebonyolítandó „Nyugtalan ifjúság: a felnövekedés 70 éve Európában” című időszakos kiállítás megtervezésére, létrehozására, a telepítési, a karbantartási és a leszerelési munkák elvégzésére irányulóan. A szolgáltatások/munkák a következőket foglalják magukban:

1. az időszakos kiállítás megtervezése;

2. a már létező terek berendezése, válaszfalaknak, bútorzatnak, bemutatószekrényeknek, kiállító talapzatoknak és a tárgyak szerelési támasztékainak gyártása, leszállítása és telepítése, ideértve a tárgyak, grafikák és díszletfestészeti elemek kezelését és felállítását;

3. a világítóberendezések, az audiovizuális és multimédiás hardverek, valamint minden egyéb szükséges műszaki berendezés beszerzése és telepítése, ideértve a kiállítás vezérlőrendszerét is, szem előtt tartva a jelenleg használt világítási rendszer („Medialon”) részeinek és a mennyezethez rögzített rácsok újrafelhasználását;

4. az összes audiovizuális és multimédiás szoftver kifejlesztése és megvalósítása;

5. az időszakos kiállítás jó működési szintjének fenntartása, és ebből kifolyólag az állásidő minimalizálása, ideértve a bemutatószekrényekben kiállított tárgyak esetleges cseréjét;

6. az időszakos kiállítás szétszerelése, szortírozása és elszállítása;

7. tartalom-, kép-, bemutatófilm- és zenekutatás és -beszerzés, ideértve a szükséges jogokat is, kiállítás, online és nyomtatott formában történő felhasználás céljára;

8. egy paliszád elhelyezése.

II.2.5) Értékelési szempontok

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

-

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Az időtartam hónapban:   29

A szerződés meghosszabbítható:   nem

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:   -

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:   -

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

Elfogadható változatok:   nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók:   nem

Opciók ismertetése:   -

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus fomájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk:   nem

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos:   nem

II.2.14) További információk

-

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1) Részvételi feltételek

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlattevő köteles teljesíteni a következő feltételek legalább egyikét:

(a) szerepelnie kell a megfelelő szakmai vagy cégnyilvántartásban, kivételt képeznek a nemzetközi szervezetek;

(b) (szolgáltatások esetében) kifejezett meghatalmazással kell rendelkeznie, amely igazolja, hogy jogosult a szerződés teljesítésére az alapítási hely szerinti országban, vagy speciális szakmai szervezet tagjának kell lennie.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok:   nem

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

-

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

A pályázóknak megfelelő szakmai felelősségbiztosítással, különösen a szerződés teljesítésével kapcsolatos kockázatok és kár elleni, a megfelelő jogszabályokban előírt felelősségbiztosítással kell rendelkezniük.

A pályázóknak igazolniuk kell, hogy az utóbbi 3 lezárt pénzügyi évben a szerződés szerinti területen legalább 1 000 000 EUR átlagforgalmat realizáltak.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok:   nem

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

-

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Legalább 8 év tapasztalat az e pályázati eljárás keretében ismertetetthez jellegében és összetettségében hasonló kiállítások tervezése területén.

Legalább 4 kiállítás tervezése, amelyek közül:

— legalább 2 legalább 500 m2-es területű volt,

— legalább 2 legalább 750 000 EUR összes termelési értékű volt,

— legalább 3 múzeumi tárgyakkal foglalkozott,

— legalább 1 a kultúra (film, zene, divat, művészet, televízió) múzeumi narratíva kontextusában történő innovatív felhasználásával valósult meg,

— legalább 2 már befejezett és legalább a végleges elfogadás szintjét elérte. E projekteknek az utóbbi 5 évben befejezett projekteknek kell lenniük (nem lehetnek korábban befejezett projektek).

Legalább 8 év tapasztalat az e pályázati eljárás tárgyát képezőhöz hasonló jellegű és összetettségű kiállítások technikai fejlesztése, létrehozása és telepítése területén.

Legalább 3 kiállítás létrehozása és telepítése, amelynek teljesítésére az utóbbi 8 évben került sor:

— legalább 500 m2-es kiállítási területen,

— legalább 750 000 EUR értékben,

— amelyeknek a projektirányítását is ellátták,

— amelyek céljára audiovizuális (video-, multimédia, interaktív) szoftvert fejlesztettek ki,

— legalább 2 olyan kiállítás, amelyekhez biztosították múzeumi állagmegőrző bemutatószekrényeket és bútorokat,

— amelyekhez kapcsolódóan elvégezték a múzeumi berendezések (többek között a világítás, audiovizuális berendezések, multimédia, múzeumi bútorok stb.) beépítését és telepítését.

Vezető tervező:

— megfelelő képesítésekkel,

— legalább 10 év releváns tapasztalattal,

— aki képes angol nyelven végezni a munkát.

Projektmenedzser:

— megfelelő képesítéssel,

— legalább 10 év releváns tapasztalattal e területen, és legalább 3, az e pályázati eljárásban ismertetetthez méretében és összetettségében hasonló kiállítási projekt igazolt teljesítése az utóbbi 8 évben,

— aki képes angol nyelven végezni a munkát.

Interpretatív tervező:

— megfelelő képesítésekkel,

— legalább 5 év releváns tapasztalattal,

— aki képes angol nyelven végezni a munkát.

Audiovizuális szoftver/médiaigazgató:

— megfelelő képesítésekkel,

— legalább 10 év releváns tapasztalattal az audiovizuális és multimédiás gyártás területén, ideértve a forgatókönyvírást, a filmezést, a szerkesztést is,

— aki képes angol nyelven végezni a munkát.

Grafikai művészeti szakértő:

— megfelelő képesítésekkel,

— legalább 5 év releváns tapasztalattal a grafikai tervezés terén,

— aki képes angol nyelven végezni a munkát.

A munkák koordinátora/menedzsere:

— megfelelő képesítésekkel,

— legalább 10 év releváns tapasztalattal e területen, és legalább 3, az e pályázati eljárásban ismertetetthez méretében és összetettségében hasonló kiállítási projekt igazolt teljesítése az utóbbi 8 évben,

— aki képes angol nyelven végezni a munkát.

Szakértő a kiállítási tárgyak szerelési támasztékai területén:

— megfelelő képesítésekkel,

— legalább 10 év releváns tapasztalattal a szerelési támasztékok fejlesztése terén,

— aki képes angol nyelven végezni a munkát.

Műtárgykezelő:

— megfelelő képesítésekkel,

— legalább 6 év releváns tapasztalattal a szerződés szempontjából releváns területen végzett műtárgykezelés terén,

— aki képes angol nyelven végezni a munkát.

Audiovizuálishardver-szakértő:

— megfelelő képesítésekkel,

— legalább 10 év releváns tapasztalattal a berendezések kiállítások során történő beépítésében,

— aki képes angol nyelven végezni a munkát.

III.1.5 Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja:   nem

A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik:   nem

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk

A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve:   -

A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:   -

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek

Lásd a szerződéstervezetet.

III.2.2) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét:   igen

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

Nyílt eljárás

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul:   nem

Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:   -

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul:   nem

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják:   nem

IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ

Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:   nem

IV.1.5) Információ a tárgyalásról

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.:   nem

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni:   nem

További információk az elektronikus árlejtésről:   -

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik:   nem

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:   -

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje

Dátum:   14-09-2017

Helyi idő:   17:00

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma

-

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók

BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, GA, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama

Az időtartam hónapban:   6

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Dátum:   21-09-2017

Helyi idő:   10:00

Hely:   Lásd a feltételeket.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:   Lásd a feltételeket.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű:   nem

A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:   -

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

A megrendelés elektronikus úton történik:   nem

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak:   nem

A fizetés elektronikus úton történik:   nem

VI.3) További információk

Az itt feltüntetett napon látogatásra kerül sor a helyszínen: 30.8.2017., a részvétel opcionális. A további részleteket lásd a feltételekben.

Az Európai Parlament fenntartja a jogot arra, hogy ajánlati felhívás előzetes közzététele nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazzon a legutóbb a 30.10.2015 keltezésű (EU) 2015/2462 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelettel módosított, az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályairól szóló, 29.10.2012 keltezésű 1268/2012/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 134. cikke (1) bekezdése e) pontjának megfelelően.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név
Az Európai Unió Bíróságának Törvényszéke
Postai cím
-
Város
Luxembourg
Postai irányítószám
2925
Ország
LUXEMBOURG
Telefon
+352 4303-1
E-mail
[email protected]
Fax
+352 4303-2600
Internetcím
-

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név
-
Postai cím
-
Város
-
Postai irányítószám
-
Ország
-
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetcím
-

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:   Kérjük, a fellebbezési határidők ügyében vegye fel a kapcsolatot a fellebbezésekért felelős szervvel.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név
Az Európai Unió Bíróságának Törvényszéke
Postai cím
-
Város
Luxembourg
Postai irányítószám
2925
Ország
LUXEMBOURG
Telefon
+352 4303-1
E-mail
[email protected]
Fax
+352 4303-2600
Internetcím
-

VI.4.5) E hirdetmény feladásának dátuma

02-08-2017