Il-Parlament Ewropew, Directorate-General for Communication, Directorate for Relations with the Citizens, House of European History
Aankondiging van een opdracht

Id-disinn, il-produzzjoni, l-installazzjoni, il-manutenzjoni u ż-żarmar tal-wirja temporanja ‘Żgħażagħ mingħajr kwiet: 70 sena ta' tkabbir fl-Ewropa’.

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1) Isem u indirizzi

Isem uffiċjali
Il-Parlament Ewropew, Directorate-General for Communication, Directorate for Relations with the Citizens, House of European History
Numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali
-
Indirizz postali
rue Wiertz 60
Belt
Brussell
Kodiċi postali
1047
Kodiċi NUTS
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Pajjiż
BELGIQUE-BELGIË
Persuna ta’ kuntatt
Mr R. Evers — PHS00A77
Telefown
-
Posta elettronika
[email protected]
Faks
-

Indirizz(i) tal-Internet

Indirizz ewlieni:   http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm

Indirizz tal-profil tax-xerrej:   -

I.2) Akkwist konġunt

Il-kuntratt jinvolvi akkwist konġunt:   le

Fil-każ ta' akkwist konġunt li jinvolvi pajjiżi differenti – il-liġi nazzjonali applikabbli dwar l-akkwist:   -

Il-kuntratt qed jingħata minn korp ċentrali għall-akkwisti:   le

I.3) Komunikazzjoni

Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn

l-indirizz imsemmi hawn fuq

Aċċess għad-dokumenti tal-akkwist huwa ristrett. Aktar informazzjoni tista' tinkiseb minn:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2838

Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu

l-indirizz imsemmi hawn fuq

b'mod elettroniku permezz ta':   -

Il-komunikazzjoni elettronika teħtieġ l-użu ta' għodod u strumenti li mhux soltu ssibhom. Aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ għal dawn l-għodod u strumenti huwa possibbli, mingħajr ħlas, fuq: -

I.4) Tip ta’ awtorità kontraenti

Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali

I.5) Attività ewlenija

Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1) L-għan tal-ksib

II.1.1) Titlu

Id-disinn, il-produzzjoni, l-installazzjoni, il-manutenzjoni u ż-żarmar tal-wirja temporanja ‘Żgħażagħ mingħajr kwiet: 70 sena ta' tkabbir fl-Ewropa’.

Numru ta' referenza:   COMM/DG/AWD/2017/772.

II.1.2) Kodiċi ewlieni CPV

Kodiċi ewlieni CPV:   92521100 - Servizzi tal-mużewijiet ta' l-esibizzjoni

Kodiċi supplimentari CPV:   -

II.1.3) It-tip ta’ kuntratt

Xogħlijiet

II.1.4) Deskrizzjoni qasira

Il-Parlament Ewropew iddeċieda li joħroġ din l-istedina għall-offerti għad-disinn, il-produzzjoni, l-installazzjoni, il-manutenzjoni u ż-żarmar tal-wirja temporanja ‘Żgħażagħ mingħajr kwiet (Restless youth): 70 sena ta' tkabbir fl-Ewropa’ fid-Dar tal-Istorja Ewropea fi Brussell.

II.1.5) Stima tal-valur totali

Valur mingħajr VAT:   1.100.000,00

Munita:   EUR

II.1.6) Informazzjoni dwar il-lottijiet

Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet:   le

II.2) Deskrizzjoni

II.2.1) Titlu

-

Nru tal-lott:   -

II.2.2) Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK

Kodiċi ewlieni CPV:   79930000 - Servizzi tad-disinji speċjalizzati

Kodiċi supplimentari CPV:   -

II.2.3) Il-post tat-twettiq

Kodiċi NUTS:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:   Fil-bini tal-kuntrattur u fi Brussell — id-Dar tal-Istorja Ewropea.

II.2.4) Deskrizzjoni tal-akkwist

L-istedina għall-offerti għandha l-għan li twaqqaf kuntratt ta' xogħlijiet għad-disinn, il-produzzjoni, l-installazzjoni, il-manutenzjoni u ż-żarmar tal-wirja temporanja ‘Żgħażagħ mingħajr kwiet (Restless youth): 70 sena ta' tkabbir fl-Ewropa’ fid-Dar tal-Istorja Ewropea fi Brussell. Dawk is-servizzi/ix-xogħlijiet jinkludu:

1. id-disinn tal-wirja temporanja;

2. it-tgħammir bażiku tal-ispazji li hemm, il-produzzjoni, il-kunsinna u l-installazzjoni ta' ħitan għat-tqassim f'partijiet, għamara, vetrini, bażijiet ta' wiri u appoġġi għall-immuntar għal oġġetti inkluż it-tqandil u l-installazzjoni tal-oġġetti, elementi grafiċi u xenografiċi;

3. il-provvista u l-installazzjoni tat-tagħmir ta' tidwil, ħardwer awdjoviżiv u tal-multimedja u installazzjonijiet tekniċi oħra neċessarji, inkluża sistema ta' kontroll tal-wiri; filwaqt li jitqies l-użu mill-ġdid ta' partijiet tas-sistema ta' tidwil li qed tintuża (‘Medialon’) u grilji fissi mas-saqaf;

4. l-iżvilupp u l-implimentazzjoni tas-softwer kollu tal-awdjoviżiv u l-multimidja;

5. il-manutenzjoni tal-wirja temporanja fuq livell operazzjonali tajjeb u bħala riżultat it-tnaqqis ta' perijodi ta' waqfien, inkluż il-bdil ta' oġġetti b'mod okkazzjonali fil-vetrini;

6. iż-żarmar, l-issortjar u t-tneħħija tal-wirja temporanja;

7. ir-riċerka u l-akkwist tal-kontenut, l-immaġini, il-vidjow, u l-mużika, inkluż id-drittijiet meħtieġa, għall-wirja, l-użu onlajn u stampat;

8. it-tqegħid ta' barrieri.

II.2.5) Kriterji tal-għoti

Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib

II.2.6) Stima tal-valur

-

II.2.7) Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri

Tul ta' żmien f’xhur:   29

Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid:   le

Spjegazzjoni ta' tiġdidiet:   -

II.2.9) Informazzjoni dwar il-limiti fuq l-għadd ta’ kandidati li ser jiġu mistiedna

Kriterji oġġettivi għall-għażla ta’ għadd limitat ta’ kandidati:   -

II.2.10) Informazzjoni dwar il-varjanti

Il-varjanti se jiġu aċċettati:   le

II.2.11) Informazzjoni dwar l-għażliet

Għażliet:   le

Deskrizzjoni ta’ għażliet:   -

II.2.12) Informazzjoni dwar katalogi elettroniċi

L-offerti jridu jkunu ppreżentati fl-għamla ta' katalogi elettroniċi jew jinkludu katalogu elettroniku:   le

II.2.13) Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea

L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea:   le

II.2.14) Informazzjoni addizzjonali

-

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1) Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni

III.1.1) Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali

Lista u deskrizzjoni qasira ta' kriterji tal-għażla:

Dak li jitfa' l-offerta hu meħtieġ li jilħaq mill-inqas waħda (1) mill-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a) ikun imniżżel f'reġistru professjonali jew tal-kummerċ, minbarra għal organizzazzjonijiet internazzjonali;

(b) (għas-servizzi) ikollu awtorizzazzjoni partikulari li tipprovdi li hu awtorizzat li jwettaq il-kuntratt fil-pajjiż ta' twaqqif tiegħu jew ikun membru ta' organizzazzjoni professjonali speċifika.

III.1.2) Qagħda ekonomika u finanzjarja

Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist:   le

Lista u deskrizzjoni qasira ta' kriterji tal-għażla:

-

Livell(i) minimu/i tal-istandards possibbilment meħtieġa:

Dawk li jitfgħu l-offerti għandhom ikollhom assigurazzjoni li tilqa' kontra l-perikli professjonali fis-seħħ, b'mod partikolari kontra l-perikli u d-danni marbuta mat-twettiq tal-kuntratt li hi meħtieġa mill-leġislazzjoni rilevanti.

Dawk li jitfgħu l-offerta jridu juru dħul medju minimu ta' EUR 1 000 000 matul dawn l-aħħar 3 snin finanzjarji li għalihom ingħalqu l-kontijiet fl-oqsma koperti mill-kuntratt.

III.1.3) Abbiltà teknika u professjonali

Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist:   le

Lista u deskrizzjoni qasira ta' kriterji tal-għażla:

-

Livell(i) minimu/i tal-istandards possibbilment meħtieġa:

Mill-inqas 8 snin ta' esperjenza fid-disinn ta' wirjiet ta' natura u kumplessità simili bħal dik imfissra f'din il-proċedura għat-tfigħ tal-offerti.

Id-disinn ta' mill-inqas 4 wirjiet li minnhom:

— mill-inqas 2 ta' minimu ta' 500 m2,

— mill-inqas 2 b'valur tal-produzzjoni totali ta' mill-inqas EUR 750 000,

— mill-inqas 3 li jittrattaw ma' oġġetti tal-mużew,

— mill-inqas 1 b'użu innovattiv tal-kultura (film, mużika, moda, arti, televiżjoni) fil-kuntest tan-narrattiva tal-mużew,

— mill-inqas 2 iridu jkunu mwettqa u għandhom ikunu laħqu mill-inqas il-livell tal-aċċetazzjoni finali. Dawn il-proġetti mgħandhomx ikunu ġew imlestija aktar tard minn 5 snin ilu.

Mill-inqas 8 snin ta' esperjenza fl-iżvilupp tekniku, il-produzzjoni u l-installazzjoni ta' wirjiet ta' natura u kumplessità simili ta' din il-proċedura għat-tfigħ tal-offerti.

Il-produzzjoni u l-installazzjoni ta' mill-inqas 3 wirjiet imlestija matul l-aħħar 8 snin:

— mill-inqas 500 m2 spazju tal-wirja,

— ta' valur ta' mill-anqas EUR 750 000,

— li għalihom kien magħmul l-immaniġġjar tal-proġett,

— li għalihom is-softwer tal-AV (vidjow, multimidja, interattivi) kienu żviluppati,

— mill-inqas 2 wirjiet li għalihom kien magħmula vetrini li għandhom il-ħila jikkonservaw u għamara tal-mużew,

— li għalihom l-integrazzjoni u l-installazzjoni tat-tagħmir tal-mużew (inkluż dawl, AV, multimidja, għamara tal-mużew, eċċ.) kienu mwettqa.

Disinjatur anzjan:

— bi kwalifiki xierqa,

— b'mill-inqas 10 snin ta' esperjenza rilevanti,

— għandu l-ħila li jaħdem bl-Ingliż.

Il-maniġer tal-proġett:

— kwalifiki xierqa,

— b'mill-inqas 10 snin ta' esperjenza rilevanti f'dan il-qasam b'mill-inqas 3 proġetti ta' wirjiet ippruvati ta' daqs u kumplessità simili għal dawk imfissra f'din il-proċedura għat-tfigħ tal-offerti fl-aħħar 8 snin,

— għandu l-ħila li jaħdem bl-Ingliż.

Dak li jippjana b'mod interpretattiv:

— bi kwalifiki xierqa,

— b'mill-inqas 5 snin ta' esperjenza rilevanti,

— għandu l-ħila li jaħdem bl-Ingliż.

Id-direttur tas-softwer/tal-midja awdjoviżiva:

— bi kwalifiki xierqa,

— b'mill-inqas 10 snin ta' esperjenza rilevanti fil-produzzjoni awdjoviżiva u multimedjali li tinkludi l-iskripting, l-iffilmjar, l-editjar,

— għandu l-ħila li jaħdem bl-Ingliż.

Espert tal-arti grafika:

— bi kwalifiki xierqa,

— b'mill-inqas 5 snin ta' esperjenza rilevanti fid-disinn grafiku,

— għandu l-ħila li jaħdem bl-Ingliż.

Il-koordinatur/maniġer tax-xogħlijiet:

— bi kwalifiki xierqa,

— 10 snin ta' esperjenza rilevanti f'dan il-qasam b'mill-inqas 3 proġetti ta' wirjiet ippruvati ta' daqs u kumplessità simili għal dawk imfissra f'din il-proċedura għat-tfigħ tal-offerti fl-aħħar 8 snin,

— għandu l-ħila li jaħdem bl-Ingliż.

Espert għall-appoġġ tal-immuntar tal-wirja:

— bi kwalifiki xierqa,

— b'mill-inqas 10 snin ta' esperjenza rilevanti fl-iżvilupp ta' appoġġi għall-immuntar,

— għandu l-ħila li jaħdem bl-Ingliż.

Dak li jimmaniġġja l-Arti:

— bi kwalifiki xierqa,

— b'mill-inqas 6 snin ta' esperjenza rilevanti fl-immaniġġjar tal-arti fil-qasam rilevanti għall-kuntratt,

— għandu l-ħila li jaħdem bl-Ingliż.

Espert tal-ħardwer awdjoviżwali:

— bi kwalifiki xierqa,

— b'mill-inqas 10 snin ta' esperjenza rilevanti fl-integrazzjoni ta' tagħmir fil-wirjiet,

— għandu l-ħila li jaħdem bl-Ingliż.

III.1.5 Informazzjoni dwar kuntratti riżervati

Il-kuntratt huwa riżervat għal ħwienet tax-xogħol għal persuni b'diżabbiltà u għal operaturi ekonomiċi li għandhom fil-mira l-integrazzjoni soċjali u professjonali ta' persuni b'diżabbiltà jew żvantaġġjati:   le

L-eżekuzzjoni tal-kuntratt hija ristretta għall-qafas ta’ programmi ta’ impjiegi protetti:   le

III.2) Il-kondizzjonijiet relatati mal-kuntratt

III.2.1) Informazzjoni dwar professjoni partikolari

L-eżekuzzjoni tas-servizz hija riżervata għal professjoni partikolari:   -

Referenza għal-liġi, ir-regolament jew id-dispożizzjoni amministrattiva rilevanti:   -

III.2.2) Kundizzjonijiet għat-twettiq tal-kuntratt

Ara l-abbozz tal-kuntratt.

III.2.2) Informazzjoni dwar il-persunal responsabbli għat-twettiq tal-kuntratt

Obbligazzjoni li jkunu indikati l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-persunal maħtur biex iwettaq il-kuntratt:   iva

Taqsima IV: Proċedura

IV.1) Deskrizzjoni

IV.1.1) Tip ta’ proċedura

Proċedura miftuħa

IV.1.3) Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri

Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim:   le

Fil-każ ta' ftehimiet qafas – ġustifikazzjoni għal kull tul ta' żmien li jaqbeż l-erba’ snin:   -

Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ sistema dinamika tax-xiri:   le

Is-sistema dinamika ta' xiri tista' tintuża minn xerrejja addizzjonali:   le

IV.1.4) Informazzjoni dwar tnaqqis fl-għadd ta’ soluzzjonijiet jew offerti matul in-negozjati jew id-djalogu

Rikors għal proċedura fi stadji sabiex jitnaqqas gradwalment l-għadd ta’ soluzzjonijiet li għandhom jiġu diskussi jew l-għadd ta’ offerti li għandhom jiġu nnegozjati:   le

IV.1.5) Informazzjoni dwar in-negozjazzjoni

L-awtorità kontraenti tirriżerva d-dritt li tagħti l-kuntratt fuq il-bażi tal-offerti tal-bidu mingħajr ma tidħol f'negozjati:   le

IV.1.6) Informazzjoni dwar irkant elettroniku

Ser jintuża rkant elettroniku:   le

Informazzjoni addizzjonali dwar irkant elettroniku:   -

IV.1.8) Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)

L-akkwist huwa kopert mill-GPA:   le

IV.2) Informazzjoni amministrattiva

IV.2.1) Pubblikazzjoni preċedenti dwar din il-proċedura

Numru tal-avviż fil-ĠU S:   -

IV.2.2) Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni

Data:   14-09-2017

Ħin lokali:   17:00

IV.2.3) Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula

-

IV.2.4) Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni

BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, GA, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV

IV.2.6) Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta

Tul ta' żmien f’xhur:   6

IV.2.7) Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti

Data:   21-09-2017

Ħin lokali:   10:00

Post:   Ara l-kundizzjonijiet.

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:   Ara l-kundizzjonijiet.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1) Informazzjoni dwar rikorrenza

Dan huwa akkwist rikorrenti:   le

Żmien stmat biex jiġu ppubblikati aktar avviżi:   -

VI.2) Informazzjoni dwar flussi ta' xogħol elettroniċi

Se jintużaw ordnijiet elettroniċi:   le

Se jkun aċċettat il-ħruġ ta' fatturi elettroniċi:   le

Se jintużaw pagamenti elettroniċi:   le

VI.3) Informazzjoni addizzjonali

Se jkun hemm żjara mhux obbligatorja fuq il-post nhar it-30.8.2017. Għal aktar dettalji jekk jgħoġbok ara l-kundizzjonijiet:

Il-Parlament Ewropew jirriserva d-dritt li juża l-proċedura nnegozjata mingħajr il-pubblikazzjoni ta' avviz ta' kuntratt minn qabel, skont l-Artiklu 134.1(e) tar-Regolament Iddelegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 1268/2012 tad-29.10.2012 dwar ir-regoli tal-applikazzjoni tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni kif emendati l-aħħar mir-Regolament Iddelegat tal-Kummissjoni (UE) 2015/2462 tat-30.10.2015.

VI.4) Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid

VI.4.1) Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid

Isem uffiċjali
Il-Qorti Ġenerali tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea
Indirizz postali
-
Belt
Lussemburgu
Kodiċi postali
2925
Pajjiż
LUXEMBOURG
Telefown
+352 4303-1
Posta elettronika
[email protected]
Faks
+352 4303-2600
Indirizz tal-Internet
-

VI.4.2) Korp responsabbli għall-proċeduri ta’ medjazzjoni

Isem uffiċjali
-
Indirizz postali
-
Belt
-
Kodiċi postali
-
Pajjiż
-
Telefown
-
Posta elettronika
-
Faks
-
Indirizz tal-Internet
-

VI.4.3) Proċedura ta' analiżi mill-ġdid

Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:   Jekk jogħġbok ikkuntattja lill-korp responsabbli għall-appelli għat-tagħrif dwar id-data(i) tal-għeluq għat-tressiq tal-appelli.

VI.4.4) Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid

Isem uffiċjali
Il-Qorti Ġenerali tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea
Indirizz postali
-
Belt
Lussemburgu
Kodiċi postali
2925
Pajjiż
LUXEMBOURG
Telefown
+352 4303-1
Posta elettronika
[email protected]
Faks
+352 4303-2600
Indirizz tal-Internet
-

VI.4.5) Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż

02-08-2017