Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Meerjarige raamovereenkomst (drie (3) jaar) van leveringen betreffende de aankoop en het binnen- en buitenbedrukken van briefomslagen ten voordele van de geïntegreerde politie.

Meerjarige raamovereenkomst (drie (3) jaar) van leveringen betreffende de aankoop en het binnen- en buitendrukken van briefomslagen ten voordele van de geïntegreerde politie.

Publicatiedatum
12-09-2014
Opdrachtcodes (CPV)
30192000 - Kantoorbenodigdheden
30199200 - Enveloppen, postbladen en blanco briefkaarten
30199711 - Gedrukte vensterenveloppen
30199712 - Gedrukte vensterloze enveloppen
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Federale Politie Directie van de Aankopen
Postadres
Kroonlaan, 145A, 1050 Brussel, BE
Contactpunt(en)
VERVLIET Lense

Overige nadere inlichtingen

Het verslag van de informatievergadering van 26-08-2014 is beschikbaar op de site www.polsupport.be en op de site https://enot.publicprocurement.be.