Eiropas Parlaments
Aankondiging van een gegunde opdracht

Eiropas vēstures nams — pastāvīgās ekspozīcijas uzturēšana un saistītie pakalpojumi

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1) Nosaukums un adreses

Pilns nosaukums
Eiropas Parlaments
Valsts reģistrācijas numurs
-
Pasta adrese
60 Rue Wiertz
Pilsēta
Brussels
Pasta indekss
1047
NUTS kods
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Valsts
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktpersona
-
Tālrunis
-
E-pasts
[email protected]
Fakss
-

Interneta adrese(-es)

Galvenā adrese:   http://www.europarl.europa.eu

Pircēja profila adrese:   -

I.2) Kopējais iepirkums

Līgums ietver kopējo iepirkumu:  

Vairāku valstu kopēja iepirkuma gadījumā – piemērojamais valsts iepirkuma likums:   -

Līgumu piešķir centralizēto iepirkumu struktūra:  

I.4) Līgumslēdzējas iestādes veids

Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija

I.5) Galvenā darbības joma

Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1) Iepirkuma apjoms

II.1.1) Nosaukums

Eiropas vēstures nams — pastāvīgās ekspozīcijas uzturēšana un saistītie pakalpojumi

Atsauces numurs:   -

II.1.2) Galvenās CPV kods

Galvenās CPV kods:   92521100 - Muzeju izstāžu pakalpojumi

Papildu CPV kods:   -

II.1.3) Līguma veids

Pakalpojumi

II.1.4) Īss apraksts

Būtībā visu ekspozīcijas elementu uzturēšana, kas ietver arī pastāvīgās ekspozīcijas ikdienas darbības un saistītos pakalpojumus. Uzturēšanas pakalpojumu mērķis ir nodrošināt pastāvīgās ekspozīcijas un ģimenēm paredzētās ekspozīcijas efektīvu darbību, visas ekspozīcijas iekārtas uzturot pēc augsta līmeņa standartiem, tādējādi mazinot iespējamo dīkstāves laiku.

II.1.6) Informācija par daļām

Līgums ir sadalīts daļās:  

II.1.7) Iepirkuma kopējā vērtība (bez PVN)

Vērtība:   3.500.000,00

Valūta:   EUR

II.2) Apraksts

II.2.1) Nosaukums

-

Daļas numurs:   -

II.2.2) Papildu CPV kods(-i)

Galvenās CPV kods:   50300000 - Remonta, tehniskās apkopes un saistītie pakalpojumi attiecībā uz personālajiem datoriem, biroja iekārtām, telekomunikācijām un audiovizuālajām iekārtām

Papildu CPV kods:   -

II.2.3) Izpildes vieta

NUTS kods:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:   Eiropas vēstures nams — Brisele, Beļģija.

II.2.4) Iepirkuma apraksts

Līgums ietvers šādus pakalpojumus:

1) ikdienas tehnisko darbību;

2) profilaktisko uzturēšanu;

3) ad hoc pakalpojumus:

a) koriģējošo uzturēšanu;

b) pastāvīgās ekspozīcijas elementu aktualizēšanu un saistītos pakalpojumus;

c) vispārējo palīdzību ārpus darba laika.

II.2.5) Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji

Zemāk minētie kritēriji

Kvalitātes kritērijs - Nosaukums:   Kvalitātes proporcija  / Svērums:   50

Izmaksu kritērijs - Nosaukums:   Izmaksu proporcija  / Svērums:   50

II.2.11) Informācija par iespējām

Iespējas:  

Iespēju apraksts:   -

II.2.13) Informācija par Eiropas Savienības fondiem

Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem:  

II.2.14) Papildu informācija

-

IV iedaļa: Procedūra

IV.1) Apraksts

IV.1.1) Procedūras veids

IV.1.3) Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu

Iepirkums paredz pamatnolīguma noslēgšanu:  

Tika iestatīta dinamiska pirkšanas sistēma:  

IV.1.6) Informācija par elektronisko izsoli

Ir piemērota elektroniskā izsole:  

IV.1.8) Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)

Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums:  

IV.2) Administratīvā informācija

IV.2.1) Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru

Paziņojuma numurs ES OV:   2017/S 247-516984

IV.2.8) Informācija par dinamiskās iepirkumu sistēmas izbeigšanu

Ar šo paziņojumu tiek izbeigta dinamiskā iepirkumu sistēma, kas publicēta ar iepriekš norādīto paziņojumu par līgumu:  

IV.2.9) Informācija par to, ka tiek izbeigts ar iepriekšēju informatīvu paziņojumu izsludinātais iepirkums

Līgumslēdzēja iestāde vairs nepiešķirs citus līgumus, pamatojoties uz iepriekš norādīto iepriekšējo informatīvo paziņojumu:  

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs:   -

Daļas numurs:   -

Nosaukums:   Eiropas vēstures nams — pastāvīgās ekspozīcijas uzturēšana un saistītie pakalpojumi

Līgums/daļa ir piešķirts(-a):  

V.2) Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

V.2.1) Līguma noslēgšanas datums

19-04-2018

V.2.2) Informācija par piedāvājumiem

Saņemto piedāvājumu skaits:   1

Saņemto MVU piedāvājumu skaits:   0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm:   0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES:   0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits:   0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai:  

V.2.3) Darbuzņēmēja nosaukums un adrese

Pilns nosaukums
Meyvaert Glass Engineering NV
Valsts reģistrācijas numurs
-
Pasta adrese
-
Pilsēta
Gent
NUTS kods
BE234
Pasta indekss
-
Valsts
BELGIQUE-BELGIË
Tālrunis
-
E-pasts
-
Fakss
-
Interneta adrese
-
Darbuzņēmējs ir MVU

V.2.4) Informācija par līguma/daļas vērtību

Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība:   3.500.000,00 EUR

Līguma/daļas kopējā vērtība:   3.500.000,00 EUR

Lētākais vērtētais piedāvājums:   -

Dārgākais vērtētais piedāvājums:   -

V.2.5) Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

Ir paredzēti apakšuzņēmuma līgumi:  

Proporcija:   -

Tās līguma daļas īss apraksts, par kuru paredzēts slēgt apakšuzņēmuma līgumu:   -

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3) Papildu informācija

Obligāts vietas apmeklējums notiks Briselē 12.1.2018 (11:00) pēc Centrāleiropas laika (skatīt specifikācijas).

Eiropas Parlaments saglabā tiesības izmantot sarunu procedūru bez iepriekšējas paziņojuma par līgumu publicēšanas saskaņā ar Finanšu regulas, ko piemēro Eiropas Savienības vispārējam budžetam, īstenošanas kārtības 134. panta 1. punkta f) apakšpunktu.

VI.4) Pārskatīšanas procedūras

VI.4.1) Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu

Pilns nosaukums
Eiropas Parlaments, Directorate-General for Communication
Pasta adrese
-
Pilsēta
Brussels
Pasta indekss
1047
Valsts
BELGIQUE-BELGIË
Tālrunis
-
E-pasts
-
Fakss
-
Interneta adrese
-

VI.4.2) Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām

Pilns nosaukums
Eiropas Ombuds
Pasta adrese
-
Pilsēta
Strasbourg
Pasta indekss
-
Valsts
FRANCE
Tālrunis
-
E-pasts
-
Fakss
-
Interneta adrese
-

VI.4.3) Pārskatīšanas procedūra

Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):   -

VI.4.4) Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru

Pilns nosaukums
Eiropas Savienības Tiesas Vispārējā tiesa
Pasta adrese
-
Pilsēta
Luxembourg
Pasta indekss
-
Valsts
LUXEMBOURG
Tālrunis
-
E-pasts
-
Fakss
-
Interneta adrese
-

VI.4.5) Šā paziņojuma nosūtīšanas datums

13-06-2018

D1. pielikums – Vispārēja rakstura iepirkumi: Pamatojums līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai bez iepirkuma izsludināšanas, izmantojot iepriekšēju publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

1. Pamatojums, kāpēc izvēlēta Direktīvas 2014/24/ES 32. pantā paredzētā sarunu procedūra bez iepirkuma iepriekšējas publicēšanas

Nav piedāvājumu vai nav atbilstošu piedāvājumu/dalības pieteikumu, atsaucoties uz:

atklātu procedūru :  

slēgtu procedūru:  

Attiecīgās preces tiek ražotas tikai pētniecības, eksperimentu, izpētes vai izstrādes nolūkā saskaņā ar nosacījumiem, kas noteikti direktīvā:   -

Būvdarbus, preces vai pakalpojumus var nodrošināt tikai konkrēts ekonomikas dalībnieks šādu iemeslu dēļ:

konkurences nav tehnisku iemeslu dēļ:  

iepirkuma mērķis ir izveidot vai iegādāties unikālu mākslas darbu vai māksliniecisku izpildījumu:  

ar ekskluzīvu tiesību, tostarp intelektuālā īpašuma tiesību, aizsardzību saistītu iemeslu dēļ:  

Ārkārtēja steidzamība, ko izraisījuši notikumi, kurus līgumslēdzēja iestāde nevarēja paredzēt, un atbilstoši stingriem direktīvā izklāstītajiem nosacījumiem:  

Papildu piegādes, ko veic sākotnējais piegādātājs un ko pasūta saskaņā ar stingriem direktīvā izklāstītajiem nosacījumiem:  

Jauni būvdarbi/pakalpojumi, kas ir esošo būvdarbu/pakalpojumu atkārtojums un tiek pasūtīti saskaņā ar stingriem direktīvā izklāstītajiem nosacījumiem:   -

Pakalpojumu līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas uzvarētājam vai vienam no uzvarētājiem atbilstoši metu konkursa noteikumiem:   -

Tādu piegāžu iepirkums, ko kotē un iegādājas preču tirgū:   -

Piegāžu vai pakalpojumu iepirkums ar īpaši izdevīgiem nosacījumiem:

no piegādātāja, kas galīgi izbeidz savu uzņēmējdarbību:   -

ar ekskluzīvu tiesību, tostarp intelektuālā īpašuma tiesību, aizsardzību saistītu iemeslu dēļ:   -

2. Cits pamatojums, kāpēc līguma slēgšanas tiesības tika piešķirtas bez iepirkuma izsludināšanas, izmantojot iepriekšēju publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

Iepirkums neietilpst attiecīgās direktīvas darbības jomā:  

3. Paskaidrojums

-