Aankondiging van een opdracht

aankoop van brandstoffen voor het wagenpark van de stad Leuven via tankkaarten

aankoop van brandstoffen voor het wagenpark van de stad Leuven via tankkaarten.

Looptijd contract: 4 jaar.

De stad Leuven zal tevens optreden als opdrachtencentrale voor: AGSL, AGM, HeLics, PZ-Leuven, OCMW-Leuven en alle aan de stad gelinkte organisaties.

Publicatiedatum
02-04-2015
Deadline
12-05-2015 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
09130000 - Aardolie en aardoliedistillaten
09132000 - Benzine
09134200 - Dieselbrandstof
30163100 - Tankkaarten
Regiocodes (NUTS)
BE242 - Arr. Leuven
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stad Leuven
Postadres
Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven, BE
Ter attentie van
Vermaelen Yves

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Vakbekwaamheid

zie bestek

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2047 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!