Aankondiging van een opdracht

Raamcontract voor het leveren van infrastructuur en diensten voor inrichting van datacenters aan de Universiteit Gent

Leveren van infrastructuur voor de inrichting en het beheer van datacenters, en daarmee geassocieerde diensten inzake de installatie en indienststelling, het voorzien van onderhoud en ondersteuning en het verstrekken van diensten in regie m.b.t. ontwerp, projectbeheer en systeemmigratie ten behoeve van de Universiteit Gent – hierna UGent genoemd.
De aandacht wordt erop gevestigd dat voor de gunning van deze opdracht wordt gerefereerd naar een referentieproject voor de inrichting van het nieuwe DICT Datacenter Campus Zwijnaarde. Binnen de raamovereenkomst zullen goederen en diensten worden geleverd in het kader van dit project, maar de raamovereenkomst wordt niet beperkt tot de scope van het referentieproject.
Anderzijds houdt dit dossier geen exclusiviteitverbintenis in. UGent behoudt zich zonder enige verplichting van verantwoording ten opzichte van de leverancier het recht voor om materieel en diensten die in het kader van dit dossier het voorwerp van een gunning hebben uitgemaakt, te bestellen bij een andere leverancier.

Publicatiedatum
25-11-2014
Deadline
19-01-2015 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
30200000 - Computeruitrusting en -benodigdheden
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Universiteit Gent
Postadres
Sint-Pietersnieuwstraat 25, 9000 Gent, BE
Contactpunt(en)
Cel Aankoopbeleid

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Vakbekwaamheid

zie bestek