Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Raamovereenkomst voor de aankoop van aankondigingsschermen voor perrons en gangen

Raamcontract voor de levering van « displays APQ en AH » gedurende 4 jaar ;
De displays zijn specifieke uitrustingen die op de stationsperrons (APQ) of in de stationshallen (AH) geplaatst worden om dynamische visuele informatie ten behoeve van de reizigers te leveren omtrent de vertrekkende treinen (bestemming, uur van vertrek, vertraging, tussenstopplaatsen).
De displays moeten gelijkwaardig zijn aan de bestaande uitrustingen van het merk AEG, in het bijzonder op het esthetisch, elektrisch, mechanisch en elektronisch vlak en tevens wat het protocol betreft.

Publicatiedatum
22-09-2014
Deadline
30-10-2014 om 12:00
Opdrachtcodes (CPV)
30230000 - Computerapparatuur
30231300 - Beeldschermen
30231310 - Platte beeldschermen
32351200 - Schermen
51611120 - Installatiediensten voor realtimevisualisatieschermen/borden voor vertrek- en aankomsttijden op stations
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Contracttype
Leveringen
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Infrabel nv - Procurement, I-FBA.519
Postadres
Marcelbroodthaers 2, 1060 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Adamek Anna Bernadett

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-Een recent attest (voorlaatste trimester) laten geworden, afgeleverd door het organisme van de sociale zekerheid waarbij hij
aangesloten is en waaruit blijkt dat hij zijn verplichtingen nagekomen is m.b.t. de betaling der bijdragen van de sociale zekerheid, overeenkomstig de Belgische wetgeving of deze van het land waar hij gevestigd is;
-Een recent attest (max.3 laatste maanden) van niet-faillissementsverklaring van de Kamer van Koophandel;
-Een recent attest (max.3 laatste maanden) van de directe belastingen en de BTW-administratie.

Economische en financiële draagkracht

NVT

Vakbekwaamheid

De kandidaat levert een verklaring op eer waarin aangetoond wordt dat hij dynamische displays (industriële displays die leveren dynamische informatie af aan het publiek) voor een bedrag hoger dan 50.000 € tijdens één jaar en voor een totaal bedrag hoger dan 500.000 € tijdens de 5 laatste jaren geleverd heeft aan een Europese maatschappij van openbaar vervoer, dit vergezeld van een beknopte voorstelling van de opdracht(en) (klant, beschrijving van de leveringen, volume, foto’s, bestemming).

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1316 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!