Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Algemene offerteaanvraag ESV Energie

Aankoop van gas en elektriciteit

Publicatiedatum
28-07-2015
Opdrachtcodes (CPV)
09300000 - Elektriciteit, verwarming, zonne- en kernenergie
09123000 - Aardgas
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
ESV Energie
Postadres
Oosterveldlaan 22, 2610 Wilrijk, BE
Ter attentie van
Frans Beyers

Gecorrigeerde of toegevoegde informatie

Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.4)
In plaats van
20-08-2015 14:00

Overige nadere inlichtingen

@Ref:00671475/2015013623

ESV Energie zal voor deze opdracht overgaan tot een nieuwe publicatie van een nieuwe aankondiging van een opdracht. Het bestaande bestek wordt ingetrokken. Aan de oorspronkelijke aankondiging van een opdracht, zoals deze gepubliceerd is in het Bulletin der Aanbestedingen van 26 juni 2015 en in het Europees Publicatieblad van 1 juli 2015 alsook aan het oorspronkelijke bestek, wordt geen gevolg gegeven zodat deze genegeerd dienen te worden. Er dienen verder geen offertes te worden ingediend tegen de gestelde datum van 20 augustus 2015. ESV Energie verwijst naar de nieuwe aankondiging die nog volgt.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1766 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!