arQ interior design
Aankondiging van een opdracht

het inrichten en uitrusten van de lokalen in greenbridge

inrichten en uitrusten van de lokalen in greenbridge voor de onderzoeksgroep stressfysiologie

Publicatiedatum
16-07-2016
Deadline
29-08-2016 om 15:50
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE255 - Arr. Oostende
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
arQ interior design
Postadres
Zeedijk 165, 8400 Oostende, BE
Contactpunt(en)
arQ interior Design
Ter attentie van
Julie Dereu

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Waarde: 328379.00 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

zie bestek

Vakbekwaamheid

zie bestek