Aankondiging van een opdracht

Levering van aardgas en elektriciteit voor 43 huisvestingsmaatschappijen

Levering van aardgas en elektriciteit voor 43 huisvestingsmaatschappijen

Publicatiedatum
02-06-2015
Deadline
13-08-2015 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
09123000 - Aardgas
09310000 - Elektriciteit
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Woonhaven Antwerpen
Postadres
Jan Denucéstraat 23, 2020 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
De heer Guy Smeulders

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

Levering van aardgas en elektriciteit voor 43 huisvestingsmaatschappijen. Omvang zie inventaris.

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 §§ 1 en 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

Economische en financiële draagkracht

Zie bestek

Eventuele minimumeisen:

Zie bestek

Vakbekwaamheid

Zie bestek

Eventuele minimumeisen:

Zie bestek

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1252 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!