Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

Raamovereenkomst voor de bevoorrading van de MIVB installaties met diesel, verwarmingsgasolie en industriële gasolie.

Raamovereenkomst voor de bevoorrading van de MIVB installaties met diesel, verwarmingsgasolie en industriële gasolie en meer specifiek :

1 : diesel (voor onze 4 depots) voor een totaal volume van +/- 15.000.000 liter/jaar

2 : verwarmingsgasolie (voor onze verschillende gebouwen) voor een totaal volume van +/- 120.000 liter/jaar

3 : industriële gasolie voor onze specifieke gebruiken voor een totaal volume van +/- 110.000 liter/jaar

In het totaal zijn er een 20-tal sites te bevoorraden. Alle sites zijn gelegen binnen het Brussels Gewest.

Publicatiedatum
Opdrachtcodes (CPV)
09130000 - Aardolie en aardoliedistillaten
09134000 - Gasolie
09134220 - Dieselbrandstof (EN 590)
09134230 - Biodiesel
09135000 - Stookoliën
Regiocodes (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Leveringen
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel - Procurement & Logistics Department
Postadres
Koningsstraat 76, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Reubens Patrick
Ter attentie van
Patrick Reubens

Gunning en waarde van de opdracht

Titel
Raamovereenkomst voor de bevoorrading van de MIVB installaties met diesel,verwarmingsgasolie en industriële gasolie.
Officiële benaming
VAN RAAK
Postadres
Toekomstlaan 1, 2381 Ravels
Registreer

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1260 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Registreer