Aankondiging van een gegunde opdracht

RFID zelfuitleen voor bibliotheken

Het voorwerp van deze opdracht is een raamovereenkomst met als doel het kunnen uitbouwen van een automatiseringssysteem op basis van RFID. Door middel van balieautomatisering moet de werking van de bibliotheek worden geoptimaliseerd. Het doel is om de bibliotheekklant zo autonoom mogelijk en op een eenvoudige manier zelfstandig materiaal uit te laten lenen en in te leveren.
Hierbij is er ook aandacht voor diefstaldetectie en beveiliging in het algemeen van items die aanwezig zijn in de bibliotheek. Andere verwachte resultaten van deze implementatie zijn:
- efficiëntere tijdsbesteding van het personeel
- vlottere afhandeling van uitleen en inleveren
- betere dienstverlening
Er wordt op zoek gegaan naar een reeds bestaande oplossing. Afnemers van het raamcontract verwachten een werkende oplossing. Zij mogen in geen geval - tenzij met expliciete toestemming - niet als een soort testomgeving worden gebruikt. Van een leverancier wordt verwacht dat deze tijdens het hele traject instaat voor de begeleiding bij de verschillende onderdelen:
- Levering en installatie hard- en software
- Conversie
- Ingebruikname
- Opleiding
- Afstemming met andere diensten van de afnemer
- Afstemming met andere leveranciers
Een werkgroep van afgevaardigden van bibliotheken en IT-verantwoordelijken van betrokken besturen bepaalt mee de inhoud en voorwaarden van het bestek en zal ook de analyse en de gunning doen.
De opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
Perceel 1 “RFID-systeem (software en hardware)”
Perceel 2 “RFID-systeem (software en hardware) met extra vereisten”
Perceel 3 “Betaalsystemen”
Perceel 4 “RFID-tags”

Publicatiedatum
30-11-2015
Opdrachtcodes (CPV)
30238000 - Automatiseringsuitrusting voor bibliotheek
39155000 - Bibliotheekmeubilair
39155100 - Bibliotheekuitrusting
48160000 - Software voor bibliotheek
48161000 - Systeem voor bibliotheekbeheer
79995000 - Bibliotheekbeheer
92511000 - Bibliotheekdiensten
Regiocodes (NUTS)
BE242 - Arr. Leuven
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
VERA Autonoom Provinciebedrijf
Postadres
Vaartdijk 3/001, 3018 Wijgmaal, BE
Contactpunt(en)
De heer Kristof Brams

Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten

371881.80 EUR

Gunning en waarde van de opdracht

Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Naam
Kno-Tech b.v.
Postadres
Buys Ballotstraat 13, 2693 BD 's Gravenzande
Titel
RFID-systeem (software en hardware)
Waarde
86187.50 EUR
Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Naam
ATURIS BELGIUM BVBA
Postadres
Antwerpsesteenweg 124, Bus 71, 2630 Aartselaar
Titel
RFID-systeem (software en hardware) met extra vereisten
Waarde
187532.60 EUR
Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Naam
Tracs Systems nv
Postadres
Wetenschapspark 7, 3590 Diepenbeek
Titel
Betaalsystemen
Waarde
57962.70 EUR
Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Naam
ATURIS BELGIUM BVBA
Postadres
Antwerpsesteenweg 124, Bus 71, 2630 Aartselaar
Titel
RFID-tags
Waarde
40199.00 EUR
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1774 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!