Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Raamovereenkomst voor het leveren van:Perceel 1: Papier, Perceel 2: Kantoorbenodigdheden

De uit te voeren levering betreft: Raamovereenkomst voor het leveren van papier en kantoorbenodigdheden aan de verschillende directies, faculteiten en vakgroepen van de UGent.

Deze opdracht omvat twee percelen:
perceel 1: papier,
perceel 2: kantoorbenodigdheden.
Het staat de inschrijvers vrij om in te tekenen voor één of meerdere percelen. Verbeteringsvoorstellen (bijv. kortingspercentages) per perceel in geval van samenvoeging van bepaalde percelen waarvoor een offerte wordt ingediend, zijn niet toegestaan.
De aanbestedende overheid heeft het recht slechts één perceel toe te wijzen en te besluiten dat de andere in een nieuwe opdrachten wordt opgenomen en/of dat deze op een andere wijze zal worden gegund.
De UGent heeft – wegens de decentrale leveringen- geen zicht op de juiste hoeveelheden die worden afgenomen met betrekking tot de verschillende percelen en de daarin opgesomde producten. De inschrijver wordt verzocht om prijs te geven voor de indicatieve hoeveelheid zoals opgegeven in de inventaris.(en deze hoeveelheden niet te wijzigen)
De werkelijk af te nemen hoeveelheden zijn afhankelijk van de deelbestellingen van de universitaire diensten op basis van de bestelbonnen, die bepalen op welke locatie welke hoeveelheid moet worden geleverd. Het formele recht om te leveren krijgt de leverancier uitsluitend door dergelijke bestelbonnen.
Om een inschatting te maken van de werkelijk af te nemen hoeveelheid bureaumateriaal geven we hierbij volgende cijfers mee:
UGent telt een kleine 6.000 voltijdse personeelsleden. (ongeveer 2.400 ZAP en AAP- leden, zijnde professoren en assistenten, een 2.100 ATP ( administratief en technisch) personeelsleden en 1.500 bursalen (wetenschappelijke vorsers).
UGent telt 11 faculteiten en ongeveer 120 vakgroepen.

Publicatiedatum
22-12-2014
Opdrachtcodes (CPV)
30100000 - Kantoormachines, -uitrusting en -benodigdheden, uitgez. computers, printers en meubilair
30197643 - Fotokopieerpapier
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Universiteit Gent
Postadres
Sint-Pietersnieuwstraat 25, 9000 Gent, BE
Contactpunt(en)
Cel Aankoopbeleid

Overige nadere inlichtingen

Aangepaste inventaris opgeladen

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1316 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!