Proces-verbaal van opening van de offertes

AAS-17-016 - Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten – Centrale afstandsbediening van 9 sluizen en 11 bruggen

Publicatiedatum
04-12-2017
Regiocodes (NUTS)
BE21 - Prov. Antwerpen
Opdrachtcodes (CPV)
31730000 - Elektrotechnische uitrusting
45315100 - Elektrotechnische installatiewerken

1. Overzicht

Referentienummer

NV De Scheepvaart-AAS-17-016-F02

Aantal offertes

Aantal elektronische offertes
3
Aantal papieren offertes
0

Deelnemende bedrijven

FABRICOM

THV JACOPS-DeckxE Kunstwerken

SPIE BELGIUM

2. Informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
De Vlaamse Waterweg nv
Postadres
Havenstraat 44
Plaats
Hasselt
Postcode
3500
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 11298518
Fax
+32 11221277
E-mail
bart.stevaert@vlaamsewaterweg.be
Hoofdadres
http://www.vlaamsewaterweg.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=289692
Datum van aanmaak
26/10/2017 14:27:08
Verantwoordelijke
Adrien Leon Sidonie Vermin, Gabriella Pierina Finotto, Ludo Marie Vanmeer, Tom Sven Ory, Bart Eric Clerix, Bart Miel Stevaert, Heidi Julia Mens, Liesbet Annet Lesuisse, Bartholomeus Schils, Greet Maria Bynens
Bijzitter
Marc Frans Thielens

Algemene opmerkingen

Voorzitter : Bart StevaertBijzitter: Greet Bynens

3. Offertes

Offerte 1

Naam van de onderneming
FABRICOM
KBO-nummer
0425.702.910
Postadres
Simon Bolivarlaan 34-36
Postcode
1000
Plaats
Brussel
Land
BE
Telefoon
+32 23703111
Fax
-
Hoofdadres
-
Perceel nr.
0
Prijs
-
Ondertekenaar
Björn Verbeeck (Signature)
Aantal documenten
14
Documenten
1563_048_BL01_LijstTeVerwerkenMatn.pdf, 1563_048_BL02_BewijsBevoegdheid.pdf, 1563_048_BL03_Toegangsrecht.pdf, 1563_048_BL04_DocumentenVGP.pdf, 1563_048_BL05_VerbintenisPersoneel.pdf, 1563_048_BL06_VerbintenisPersoneelOA.pdf, 1563_048_BL07.zip, 1563_048_BL08_KwaliteitUitvoering.pdf, 1563_048_BL09_Kwaliteitsborging.pdf, 1563_048_BL10_ExtraBijlagen.pdf, 1563_048_Inhoudstabel.pdf, 1563_048_Meetstaat.pdf, 1563_048_Meetstaat.xls, 1563_048_Offerteformulier.pdf
Algemene opmerkingen
-

Offerte 2

Naam van de onderneming
THV JACOPS-DeckxE Kunstwerken
KBO-nummer
-
Postadres
Nijverheidslaan 31
Postcode
8540
Plaats
Deerlijk
Land
BE
Telefoon
+32 56778451
Fax
+32 56778454
Hoofdadres
-
Perceel nr.
0
Prijs
-
Ondertekenaar
Dominique Vandewalle (Signature)
Aantal documenten
16
Ondertekenaar
Stefaan Meulemans (Signature)
Aantal documenten
16
Ondertekenaar
Ivan Bossuyt (Signature)
Aantal documenten
16
Documenten
3.1.4. 439599_AAS-17-016 UEA.docx, 3.2.4. DEM - 439599_AAS-17-016 UEA - Versie 2017_11_30.docx, 2346 VLAAMSE WATERWEG - AAS-17-016 - Bijlage 1.pdf, 2346 VLAAMSE WATERWEG - AAS-17-016 - Bijlage 2.pdf, 2346 VLAAMSE WATERWEG - AAS-17-016 - Bijlage 3.pdf, 2346 VLAAMSE WATERWEG - AAS-17-016 - Bijlage 4.pdf, 2346 VLAAMSE WATERWEG - AAS-17-016 - Bijlage 5.pdf, 2346 VLAAMSE WATERWEG - AAS-17-016 - Bijlage 6.pdf, 2346 VLAAMSE WATERWEG - AAS-17-016 - Bijlage 7.pdf, 2346 VLAAMSE WATERWEG - AAS-17-016 - Bijlage 8.pdf, 2346 VLAAMSE WATERWEG - AAS-17-016 - Bijlage 9.pdf, 2346 VLAAMSE WATERWEG - AAS-17-016 - Bijlage 10.pdf, 2346 VLAAMSE WATERWEG - AAS-17-016 - Brief + Inhoud.pdf, 2346 VLAAMSE WATERWEG - AAS-17-016 - Inschrijvingsbiljet.pdf, 2346 VLAAMSE WATERWEG - AAS-17-016 - Meetstaat.pdf, AAS-17-016-Samenvattende opmeting.xlsx
Algemene opmerkingen
-

Offerte 3

Naam van de onderneming
SPIE BELGIUM
KBO-nummer
0434.499.028
Postadres
Tweestationsstraat 150-152
Postcode
1070
Plaats
Anderlecht
Land
BE
Telefoon
+32 27296561
Fax
+32 27296161
Hoofdadres
-
Perceel nr.
0
Prijs
-
Ondertekenaar
Frank Van Hecke (Signature)
Aantal documenten
33
Ondertekenaar
Christian Deleener (Signature)
Aantal documenten
33
Documenten
00_.pdf, 01_.pdf, 02_.pdf, 03a_.pdf, 03b_.xlsx, 04_Bijlage 1.pdf, 05a_Bijlage 2.pdf, 05b_Bijlage 2.pdf, 05c_Bijlage 2.pdf, 06a_Bijlage 3.pdf, 06b_Bijlage 3.pdf, 07a_Bijlage 4.pdf, 08a_Bijlage 5.pdf, 09a_Bijlage 6.pdf, 09b_Bijlage 6.pdf, 10_Bijlage 7.pdf, 10a_Bijlage 7.pdf, 10b1 Bijlage 7.zip, 10b2_Bijlage 7.zip, 10c_bijlage 7.zip, 11a_Bijlage 8.pdf, 11b_Bijlage 8.pdf, 11c_Bijlage 8.pdf, 12a_Bijlage 9.pdf, 12b_Bijlage 9.pdf, 12c_Bijlage 9.pdf, 12d_Bijlage 9.pdf, 12e_Bijlage 9.pdf, 12f_Bijlage 9.pdf, 13_.pdf, 14_.pdf, 15_.pdf, 16_.pdf
Algemene opmerkingen
-