Eiropas Parlaments, Directorate-General for Communication, Directorate for Relations with the Citizens, House of European History
Aankondiging van een opdracht

Pagaidu ekspozīcijas "Nemierīgā jaunatne: 70 gadi pieaugot Eiropā" plānošana, sagatavošana, ierīkošana, uzturēšana un novākšana.

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1) Nosaukums un adreses

Pilns nosaukums
Eiropas Parlaments, Directorate-General for Communication, Directorate for Relations with the Citizens, House of European History
Valsts reģistrācijas numurs
-
Pasta adrese
rue Wiertz 60
Pilsēta
Brussels
Pasta indekss
1047
NUTS kods
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Valsts
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktpersona
Mr R. Evers – PHS00A77
Tālrunis
-
E-pasts
[email protected]
Fakss
-

Interneta adrese(-es)

Galvenā adrese:   http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm

Pircēja profila adrese:   -

I.2) Kopējais iepirkums

Līgums ietver kopējo iepirkumu:  

Vairāku valstu kopēja iepirkuma gadījumā – piemērojamais valsts iepirkuma likums:   -

Līgumu piešķir centralizēto iepirkumu struktūra:  

I.3) Saziņa

Papildu informāciju var saņemt

iepriekš minētajā adresē

Piekļuve iepirkuma dokumentiem ir ierobežota. Plašāku informāciju var iegūt:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2838

Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta

iepriekš minētajā adresē

elektroniski:   -

Elektroniskiem sakariem vajadzīgi rīki un ierīces, kas nav plaši pieejami. Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve minētajiem rīkiem un ierīcēm pilnā apmērā ir iespējama šeit: -

I.4) Līgumslēdzējas iestādes veids

Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija

I.5) Galvenā darbības joma

Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1) Iepirkuma apjoms

II.1.1) Nosaukums

Pagaidu ekspozīcijas "Nemierīgā jaunatne: 70 gadi pieaugot Eiropā" plānošana, sagatavošana, ierīkošana, uzturēšana un novākšana.

Atsauces numurs:   COMM/DG/AWD/2017/772.

II.1.2) Galvenās CPV kods

Galvenās CPV kods:   92521100 - Muzeju izstāžu pakalpojumi

Papildu CPV kods:   -

II.1.3) Līguma veids

Būvdarbi

II.1.4) Īss apraksts

Eiropas Parlaments ir nolēmis izsludināt šo uzaicinājumu uz konkursu par pagaidu ekspozīcijas "Nemierīgā jaunatne: 70 gadi pieaugot Eiropā" plānošanu, sagatavošanu, ierīkošanu, uzturēšanu un novākšanu Briselē esošajā Eiropas vēstures namā.

II.1.5) Paredzamā kopējā vērtība

Vērtība bez PVN:   1.100.000,00

Valūta:   EUR

II.1.6) Informācija par daļām

Līgums ir sadalīts daļās:  

II.2) Apraksts

II.2.1) Nosaukums

-

Daļas numurs:   -

II.2.2) Papildu CPV kods(-i)

Galvenās CPV kods:   79930000 - Speciāli projektēšanas pakalpojumi

Papildu CPV kods:   -

II.2.3) Izpildes vieta

NUTS kods:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:   darbuzņēmēju telpas un Eiropas vēstures nams Briselē.

II.2.4) Iepirkuma apraksts

Uzaicinājuma uz konkursu mērķis ir noslēgt būvdarbu līgumu par pagaidu ekspozīcijas "Nemierīgā jaunatne: 70 gadi pieaugot Eiropā" plānošanu, sagatavošanu, ierīkošanu, uzturēšanu un novākšanu Briselē esošajā Eiropas vēstures namā. Šie pakalpojumi/būvdarbi ietver:

1. Pagaidu ekspozīcijas plānošanu;

2. Esošo telpu aprīkošanu, starpsienu, mēbeļu, vitrīnu, eksponātu statīvu un priekšmetu balsta elementu izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu, tostarp priekšmetu, attēlu un scenogrāfijas elementu pārvietošanu un uzstādīšanu;

3. Apgaismes iekārtu, audiovizuālās un multivides aparatūras un visu pārējo nepieciešamo tehnisko iekārtu, tostarp ekspozīcijas kontroles sistēmas, piegādi un uzstādīšanu, ņemot vērā iespēju izmantot esošās apgaismes sistēmas ("Medialon") daļas un griestiem piestiprinātos režģus;

4. Visas audiovizuālās un multivides programmatūras izstrādi un ieviešanu;

5. Pagaidu ekspozīcijas uzturēšanu labā darba kārtībā (tostarp vitrīnās izvietoto priekšmetu periodisku nomaiņu), tādējādi samazinot dīkstāves laiku;

6. Pagaidu ekspozīcijas novākšanu, tās materiālu šķirošanu un likvidēšanu;

7. Ekspozīcijā, internetā un drukātos materiālos izmantojama satura, attēlu, video materiālu un mūzikas meklēšanu un ieguvi, tostarp nepieciešamo tiesību ieguvi;

8. Aizsargsienas uzstādīšanu.

II.2.5) Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji

Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos

II.2.6) Paredzamā vērtība

-

II.2.7) Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks

Ilgums mēnešos:   29

Līgumu var atjaunot:  

Pārjaunojumu apraksts:   -

II.2.9) Informācija par ierobežojumiem attiecībā uz ekonomikas dalībnieku skaitu, ko uzaicinās iesniegt piedāvājumus vai piedalīties

Objektīvie kritēriji ierobežota kandidātu skaita izvēlei:   -

II.2.10) Informācija par variantiem

Var iesniegt piedāvājumu variantus:  

II.2.11) Informācija par iespējām

Iespējas:  

Iespēju apraksts:   -

II.2.12) Informācija par elektroniskajiem katalogiem

Piedāvājumi jāiesniedz elektronisko katalogu veidā vai tajos jāietver elektroniskais katalogs:  

II.2.13) Informācija par Eiropas Savienības fondiem

Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem:  

II.2.14) Papildu informācija

-

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1) Dalības nosacījumi

III.1.1) Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros

Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

pretendentam jāatbilst vismaz 1 no šiem nosacījumiem:

(a) reģistrējies attiecīgā profesionālajā reģistrā vai komercreģistrā; tas neattiecas uz starptautiskām organizācijām;

(b) (attiecībā uz pakalpojumiem) ir īpaša atļauja, ar ko apliecina, ka tam atļauts izpildīt līgumu tā dibināšanas valstī, vai ir īpašas profesionālās organizācijas dalībnieks.

III.1.2) Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis

Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji:  

Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

-

Standartu minimums, kas varētu būt jāizpilda:

pretendentiem jābūt piemērotai profesionālā riska apdrošināšanai, jo īpaši attiecīgajos tiesību aktos pieprasītajai apdrošināšanai pret risku un zaudējumiem, kas saistīti ar līguma izpildi;

pretendentiem jāpierāda, ka to vidējais apgrozījums pēdējos 3 finanšu gados, par kuriem pārskati ir slēgti, šā līguma jomā bijis vismaz 1 000 000 EUR.

III.1.3) Tehniskās un profesionālās spējas

Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji:  

Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

-

Standartu minimums, kas varētu būt jāizpilda:

vismaz 8 gadu pieredze tādu ekspozīciju plānošanā, kas veida un sarežģītības ziņā līdzīgas šajā konkursa procedūrā aprakstītajai.

Plānojis vismaz 4 ekspozīcijas, no kurām:

— vismaz 2 ar platību vismaz 500 m2,

— vismaz 2 ar kopējo produkcijas vērtību vismaz 750 000 EUR,

— vismaz 3, kurās iekļauti muzeja priekšmeti,

— vismaz 1, kurā muzeja vēstījumu nodošanā novatoriskā veidā izmantoti kultūras produkti (filmas, mūzika, modes, mākslas, televīzijas produkti),

— vismaz 2, kas ir pabeigtas un sasniegušas vismaz galīgās pieņemšanas posmu. Šiem projektiem jābūt pabeigtiem ne agrāk kā pirms 5 gadiem.

Vismaz 8 gadu pieredze tādu ekspozīciju tehniskajā plānošanā, sagatavošanā un ierīkošanā, kas veida un sarežģītības ziņā līdzīgas šajā konkursa procedūrā aprakstītajai.

Sagatavojis un ierīkojis vismaz 3 ekspozīcijas, kuras pabeigtas pēdējos 8 gados un:

— kuru platība bijusi vismaz 500 m2,

— kuru vērtība bijusi vismaz 750 000 EUR,

— attiecībā uz kurām īstenota projekta vadība,

— kurām tikusi izstrādāta audiovizuālā programmatūra (video, multivides, interaktīviem produktiem),

— no kurām vismaz 2 tikušas sagatavotas konservācijai atbilstošas muzeja vitrīnas un muzeja mēbeles,

— kuru vajadzībām veikta muzeja aprīkojuma (tostarp gaismekļu, audiovizuālā, multivides aprīkojuma, muzeja mēbeļu utt.) integrācija un uzstādīšana.

Vecākais plānotājs:

— ar atbilstošu kvalifikāciju,

— ar vismaz 10 gadu attiecīgu pieredzi,

— kas spēj strādāt angļu valodā.

Projektu vadītājs:

— ar atbilstošu kvalifikāciju,

— ar vismaz 10 gadu attiecīgu pieredzi šajā jomā un vismaz 3 apliecinātiem ekspozīciju projektiem, kas izmēra un sarežģītības ziņā ir līdzīgi šajā konkursa procedūrā aprakstītajam un kas izpildīti pēdējos 8 gados,

— kas spēj strādāt angļu valodā.

Interpretatīvais plānotājs:

— ar atbilstošu kvalifikāciju,

— ar vismaz 5 gadu attiecīgu pieredzi,

— kas spēj strādāt angļu valodā.

Audiovizuālās programmatūras / mediju direktors:

— ar atbilstošu kvalifikāciju,

— ar vismaz 10 gadu attiecīgu pieredzi audiovizuālo un multivides produktu sagatavošanā, tostarp scenāriju rakstīšanā, filmēšanā, montēšanā,

— kas spēj strādāt angļu valodā.

Grafikas eksperts:

— ar atbilstošu kvalifikāciju,

— ar vismaz 5 gadu attiecīgu pieredzi grafiskajā veidošanā,

— kas spēj strādāt angļu valodā.

Būvdarbu koordinators/vadītājs:

— ar atbilstošu kvalifikāciju,

— ar 10 gadu attiecīgu pieredzi šajā jomā un vismaz 3 apliecinātiem ekspozīciju projektiem, kas izmēra un sarežģītības ziņā ir līdzīgi šajā konkursa procedūrā aprakstītajam un kas izpildīti pēdējos 8 gados,

— kas spēj strādāt angļu valodā.

Eksponātu balsta elementu eksperts:

— ar atbilstošu kvalifikāciju,

— ar vismaz 10 gadu attiecīgu pieredzi balsta elementu izstrādē,

— kas spēj strādāt angļu valodā.

Mākslas priekšmetu pārvietotājs:

— ar atbilstošu kvalifikāciju,

— ar vismaz 6 gadu attiecīgu pieredzi mākslas priekšmetu pārvietošanā ar šo līgumu saistītā jomā,

— kas spēj strādāt angļu valodā.

Audiovizuālās aparatūras eksperts:

— ar atbilstošu kvalifikāciju,

— ar vismaz 10 gadu attiecīgu pieredzi aprīkojuma integrācijā ekspozīcijās,

— kas spēj strādāt angļu valodā.

III.1.5 Informācija par privileģēto tiesību līgumiem

Līgums paredzēts tikai aizsargātām darbnīcām un ekonomikas dalībniekiem, kuru mērķis ir personu ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā nonākušu personu sociālā un profesionālā integrācija:  

Līguma izpilde tikai aizsargātas nodarbinātības programmas ietvaros:  

III.2) Ar līgumu saistītie nosacījumi

III.2.1) Informācija par konkrēto profesiju

Pakalpojuma izpilde tiks nodota tikai konkrētās profesijas pārstāvjiem:   -

Atsauce uz attiecīgo likumu, normatīvo vai administratīvo aktu:   -

III.2.2) Līguma izpildes nosacījumi

Skatīt līguma projektu.

III.2.2) Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi

Jānorāda līguma izpildei norīkoto darbinieku vārdi un profesionālā kvalifikācija:  

IV iedaļa: Procedūra

IV.1) Apraksts

IV.1.1) Procedūras veids

Atklāta procedūra

IV.1.3) Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu

Iepirkums paredz pamatnolīguma noslēgšanu:  

Pamatnolīgumu gadījumā – darbības laika, kas pārsniedz četrus gadus, pamatojums:   -

Iepirkums paredz dinamiskās iepirkumu sistēmas izveidi:  

Dinamisko iepirkumu sistēmu varētu izmantot papildu iepirkumu rīkotāji:  

IV.1.4) Informācija par risinājumu vai piedāvājumu skaita samazināšanu sarunu vai dialoga laikā

Piemēro procedūru, ko dala posmos, lai pakāpeniski samazinātu apspriežamo risinājumu vai piedāvājumu skaitu:  

IV.1.5) Informācija par sarunām

Līgumslēdzēja iestāde saglabā tiesības piešķirt līgumu, pamatojoties uz sākotnējiem piedāvājumiem neveicot sarunas:  

IV.1.6) Informācija par elektronisko izsoli

Tiks piemērota elektroniskā izsole:  

Papildu informācija par elektronisko izsoli:   -

IV.1.8) Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)

Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums:  

IV.2) Administratīvā informācija

IV.2.1) Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru

Paziņojuma numurs ES OV:   -

IV.2.2) Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš

Datums:   14-09-2017

Vietējais laiks:   17:00

IV.2.3) Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums

-

IV.2.4) Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu

BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, GA, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV

IV.2.6) Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums

Ilgums mēnešos:   6

IV.2.7) Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi

Datums:   21-09-2017

Vietējais laiks:   10:00

Vieta:   skatīt nosacījumus.

Informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanas procedūru:   skatīt nosacījumus.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1) Informācija par periodiskumu

Šis ir kārtējs iepirkums:  

Plānotais laiks turpmāko paziņojumu publicēšanai:   -

VI.2) Informācija par elektronisko darbplūsmu

Izmantos elektroniskos pasūtījumus:  

Pieņems elektroniskos rēķinus:  

Izmantos elektroniskos maksājumus:  

VI.3) Papildu informācija

30.8.2017 notiks neobligāts telpu apmeklējums. Sīkāku informāciju lūdzam skatīt nosacījumos.

Saskaņā ar 134. panta 1. punkta e) apakšpunktu Komisijas 29.10.2012 Deleģētajā regulā (ES) Nr. 1268/2012 par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, piemērošanas noteikumiem, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas 30.10.2015 Deleģēto regulu (ES) 2015/2462, Eiropas Parlaments saglabā tiesības izmantot sarunu procedūru bez iepriekšējas paziņojuma par līgumu publicēšanas.

VI.4) Pārskatīšanas procedūras

VI.4.1) Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu

Pilns nosaukums
Eiropas Savienības Tiesas Vispārējā tiesa
Pasta adrese
-
Pilsēta
Luxembourg
Pasta indekss
2925
Valsts
LUXEMBOURG
Tālrunis
+352 4303-1
E-pasts
[email protected]
Fakss
+352 4303-2600
Interneta adrese
-

VI.4.2) Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām

Pilns nosaukums
-
Pasta adrese
-
Pilsēta
-
Pasta indekss
-
Valsts
-
Tālrunis
-
E-pasts
-
Fakss
-
Interneta adrese
-

VI.4.3) Pārskatīšanas procedūra

Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):   lūdzam sazināties ar struktūru, kas atbildīga par pārsūdzības procedūrām, lai iegūtu informāciju par pārsūdzību iesniegšanas termiņu(-iem).

VI.4.4) Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru

Pilns nosaukums
Eiropas Savienības Tiesas Vispārējā tiesa
Pasta adrese
-
Pilsēta
Luxembourg
Pasta indekss
2925
Valsts
LUXEMBOURG
Tālrunis
+352 4303-1
E-pasts
[email protected]
Fakss
+352 4303-2600
Interneta adrese
-

VI.4.5) Šā paziņojuma nosūtīšanas datums

02-08-2017