Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

C60/0000154310 - Druk en levering van 8.000.000 wegwerp RFID-kaarten, van het type SRI smart card

Druk en levering van 8.000.000 wegwerp RFID-kaarten, van het type SRI smart card.
In het kader van het ITRIS-project, wil NMBS Mobility wegwerp RFID-kaarten kopen, zodat de treinbegeleiders tickets en C170 (boetes) kunnen vastleggen op deze kaarten.
De chipkaarten dienen recto-verso in kleur voorgedrukt geleverd te worden volgens een specifieke lay out.

Publicatiedatum
06-02-2014
Deadline
03-03-2014 om 15:00
Opdrachtcodes (CPV)
30162000 - Smartcards
Regiocodes (NUTS)
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
NMBS-Central Support
Postadres
Hallepoortlaan 40, 1060 Brussel, BE
Contactpunt(en)
B-CS.236 s.13/2
Ter attentie van
Laure Spiritus

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

De kandidaat dient een recent attest te bezorgen, afgeleverd door het organisme van de sociale zekerheid waarbij hij aangesloten is en waaruit blijkt dat hij zijn verplichtingen nagekomen is m.b.t. de betaling der bijdragen van de sociale zekerheid overeenkomstig de Belgische wetgeving of deze van het land waar hij gevestigd is.

Economische en financiële draagkracht

De NMBS behoudt zich het recht voor om op basis van de ontvangen gegevens het aantal kandidaten te beperken.
- Omzet: omzetcijfers van de laatste 3 jaren (in België/wereldwijd) ;
- Financiële situatie van de maatschappij: winst- /verliesrekeningen van de laatste 3 jaren (in België/wereldwijd) ;
- EBITDA van de laatste 3 jaren;
- Een financieel rapport van een erkende organisatie (bv Graydon, Dun&Bradstreet,…) met de belangrijkste financiële indicatoren ;
- Een geldig attest afgeleverd door het organisme van de sociale zekerheid waarbij de inschrijver aangesloten is, waaruit blijkt dat hij in orde is met de storting van zijn bijdragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is

Vakbekwaamheid

o Algemeen beschrijving van de maatschappij.
o Referentielijst van gelijkaardige opdrachten afgesloten gedurende de laatste 3 jaar met de overeenkomstige geleverde type kaarten en hoeveelheden, bedragen en datum, in verband met productie en voordrukken van wegwerp RFID-kaarten (min 2 - max 5).
o Omschrijving van het gereedschap, het materieel en de technische uitrusting waarover de kandidaat beschikt om contracten van gelijke aard uit te voeren (de aanvrager dient de snelheid van de productie aan te geven en zijn capaciteit om 2.000.000 kaarten te leveren per jaar aan te tonen).
o Beschrijving van de door de aanvrager gebruikte maatregelen om de kwaliteit van het bedrijf en haar producten te waarborgen.
o Beschrijving van de gebruikte technologische werkwijze (chip, type van kaarten,..) en van het veiligheidsbeleid dat wordt toegepast gedurende de productie van de kaarten.