Aankondiging van een opdracht

Aanwijzing van een dienstverlener voor de uitgifte, de levering en het beheer van elektronische maaltijdcheques voor het personeel van IRISteam vzw en het CIBG.

Diensten
Publicatie datum
26-04-2020
Deadline
25-05-2020 13:59
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
IRISteam | 1000 Brussel, BE | [email protected]
Opdrachtcodes (CPV)
30199770 - Maaltijdcheques
98113000 - Diensten verleend door gespecialiseerde organisaties
Korte inhoud
Overeenkomstig de voorwaarden van dit bestek verbindt de inschrijver zich er tegenover de aanbestedende overheid toe om de elektronische maaltijdcheques uit te geven die bestemd zijn voor het personeel van IRISteam en het CIBG en de bijbehorende prestaties en diensten te leveren.
Daarnaast verbindt de inschrijver zich er tegenover de aanbestedende overheid tevens toe om bijkomende diensten te verlenen zoals het opzetten van een helpdesk, automatische waarschuwingen om het laden van nieuwe maaltijdcheques te controleren, het ter beschikking stellen van een beveiligde persoonlijke webruimte voor de werknemers en een mobiele applicatie waarmee ook kennisgenomen kan worden van het nakende verval van de maaltijdcheques. De inschrijver zorgt ervoor dat bijlage 3 bij dit bestek volledig wordt ingevuld, zodat de aanbestedende overheid concreet kan beoordelen hoe de aanvullende diensten zullen worden verleend zonder dat dit een gunningscriterium vormt. De inschrijvers worden er tevens op gewezen dat de in bijlage 3 vermelde diensten een integraal deel uitmaken van het voorwerp van de opdracht en derhalve door de inschrijver moeten worden verleend, op straffe van nietigheid van de offerte.
Beschrijving
Beschrijving
Overeenkomstig de voorwaarden van dit bestek verbindt de inschrijver zich er tegenover de aanbestedende overheid toe om de elektronische maaltijdcheques uit te geven die bestemd zijn voor het personeel van IRISteam en het CIBG en de bijbehorende prestaties en diensten te leveren.
Daarnaast verbindt de inschrijver zich er tegenover de aanbestedende overheid tevens toe om bijkomende diensten te verlenen zoals het opzetten van een helpdesk, automatische waarschuwingen om het laden van nieuwe maaltijdcheques te controleren, het ter beschikking stellen van een beveiligde persoonlijke webruimte voor de werknemers en een mobiele applicatie waarmee ook kennisgenomen kan worden van het nakende verval van de maaltijdcheques. De inschrijver zorgt ervoor dat bijlage 3 bij dit bestek volledig wordt ingevuld, zodat de aanbestedende overheid concreet kan beoordelen hoe de aanvullende diensten zullen worden verleend zonder dat dit een gunningscriterium vormt. De inschrijvers worden er tevens op gewezen dat de in bijlage 3 vermelde diensten een integraal deel uitmaken van het voorwerp van de opdracht en derhalve door de inschrijver moeten worden verleend, op straffe van nietigheid van de offerte.
Looptijd
48 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
30199770 - Maaltijdcheques
Regiocode (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Voorwaarden voor deelneming

Technische en beroepsbekwaamheid

Minimum vereisten
Klasse: N/A, Categorie: N/A
truck tower-crane sharing