Aankondiging van een opdracht

Raamovereenkomst voor aankoop van grafisch computermateriaal - erratum Data door te vroege sluiting E-Procurement

Leveringen
Publicatie datum
23-04-2020
Deadline
30-04-2020 11:00
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Aanbestedende overheid
Karel de Grote Hogeschool VZW | 2018 Antwerpen, BE | Onderwijs
Opdrachtcodes (CPV)
30230000 - Computerapparatuur
Korte inhoud
De opdracht betreft het sluiten van een raamovereenkomst voor de levering van computermateriaal gericht op grafische toepassingen en videomontage en tablets gericht op educatief gebruik zoals nader omschreven in titel 3 van onderhavig bestek
Beschrijving
Beschrijving
e opdracht betreft het sluiten van een raamovereenkomst voor de levering van computermateriaal gericht op grafische toepassingen en videomontage en tablets gericht op educatief gebruik zoals nader omschreven in titel 3 van onderhavig bestek.
Looptijd
12 maanden
Regiocode (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Voorwaarden voor deelneming

Technische en beroepsbekwaamheid

Minimum vereisten
Klasse: N/A, Categorie: N/A
truck tower-crane sharing