Aankondiging van een opdracht

Raamovereenkomst voor aankoop van grafisch computermateriaal

Leveringen
Publicatie datum
23-04-2020
Deadline
30-04-2020 11:00
Raamovereenkomst
ja
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Aanbestedende overheid
Karel de Grote-Hogeschool VZW | 2018 Antwerpen, BE | Onderwijs
Opdrachtcodes (CPV)
30230000 - Computerapparatuur
Korte inhoud
De opdracht betreft het sluiten van een raamovereenkomst voor de levering van computermateriaal gericht op grafische toepassingen en videomontage en tablets gericht op educatief gebruik zoals nader omschreven in titel 3 van onderhavig bestek.
Beschrijving
Beschrijving
Aanpassing indieningsdatum van een opdracht als gevolg van de Covid-19 maatregelen
Looptijd
12 maanden
Regiocode (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Voorwaarden voor deelneming

Technische en beroepsbekwaamheid

Minimum vereisten
Klasse: N/A, Categorie: N/A
truck tower-crane sharing