Aankondiging van een gegunde opdracht

ACQUISITION D’ECRANS POUR PC, D’ECRANS DIGITAUX INTERACTIFS, D’ECRANS DE VISUALISATION, D’ACCESSOIRES DIVERS POUR PC ET DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES

Leveringen
Publicatie datum
23-04-2020
Aanbestedende overheid
SPF BOSA DG CFP | 1000 Bruxelles, BE | Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen | Algemene overheidsdiensten | FOR
Opdrachtcodes (CPV)
30125100 - Tonerpatronen
30230000 - Computerapparatuur
30231300 - Beeldschermen
30231310 - Platte beeldschermen
30237200 - Computertoebehoren
Korte inhoud
ACQUISITION D’ECRANS POUR PC, D’ECRANS DIGITAUX INTERACTIFS, D’ECRANS DE VISUALISATION, D’ACCESSOIRES DIVERS POUR PC ET DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES
Gunningen

Perceel 2: Écrans digitaux interactifs et écrans de visualisation

Bedrijven
Geen gunningen gevonden

Perceel 4: Consommables informatiques

Bedrijven
Geen gunningen gevonden
truck tower-crane sharing