Aankondiging van een gegunde opdracht

AANKOOP VAN SCHERMEN VOOR PC, VAN INTERACTIEVE DIGITALE SCHERMEN, VAN VISUALISERINGSSCHERMEN, VAN DIVERSE TOEBEHOREN VOOR PC EN VAN VERBRUIKSARTIKELEN VOOR INFORMATICA

Leveringen
Publicatie datum
23-04-2020
Aanbestedende overheid
FOD BOSA DG FAP | 1000 Brussel, BE | Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen | Algemene overheidsdiensten | FOR
Opdrachtcodes (CPV)
30125100 - Tonerpatronen
30230000 - Computerapparatuur
30231300 - Beeldschermen
30231310 - Platte beeldschermen
30237200 - Computertoebehoren
Korte inhoud
AANKOOP VAN SCHERMEN VOOR PC, VAN INTERACTIEVE DIGITALE SCHERMEN, VAN VISUALISERINGSSCHERMEN, VAN DIVERSE TOEBEHOREN VOOR PC EN VAN VERBRUIKSARTIKELEN VOOR INFORMATICA
Gunningen

Perceel 2: Interactieve digitale schermen en visualiseringsschermen

Bedrijven
Geen gunningen gevonden

Perceel 4: Informaticaverbruiksartikelen

Bedrijven
Geen gunningen gevonden
truck tower-crane sharing