Aankondiging van een opdracht

Invitation à présenter une offre - Fourniture de poisson frais et surgelé - Procédure négociée directe avec publication préalable

Leveringen
Publicatie datum
23-04-2020
Deadline
27-05-2020 11:00
Raamovereenkomst
ja
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Aanbestedende overheid
FSMA | 1000 BRUXELLES, BE | Publiekrechtelijke instelling | De heer Egwin Schoolmeesters
Opdrachtcodes (CPV)
03000000 - Landbouw- en veeteelt-, kwekerij-, visserij-, bosbouw- en aanverwante producten
Korte inhoud
Fourniture de poisson frais et surgelé
Beschrijving
Beschrijving
Fourniture de poisson frais et surgelé
Looptijd
48 maanden
Regiocode (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Gunningscriteria
Prijs: 40
Kwaliteit: Test de goût. - 30
Kwaliteit: Etendue de la gamme. - 15
Kwaliteit: Service et flexibilité. - 10
Kwaliteit: Le caractère durable de l'entreprise. - 5
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
1. Voir cahier des charges.
Minimum vereisten
1. Voir cahier des charges.

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
1. Voir cahier des charges.
Minimum vereisten
1. Voir cahier des charges.
truck tower-crane sharing