Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Levering van verse en diepgevroren vis - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Leveringen
Publicatie datum
23-04-2020
Deadline
27-05-2020 11:00
Raamovereenkomst
ja
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Aanbestedende overheid
FSMA | 1000 BRUSSEL, BE | Publiekrechtelijke instelling | De heer Egwin Schoolmeesters
Opdrachtcodes (CPV)
03000000 - Landbouw- en veeteelt-, kwekerij-, visserij-, bosbouw- en aanverwante producten
Korte inhoud
Levering van verse en diepgevroren vis
Beschrijving
Beschrijving
Levering van verse en diepgevroren vis
Looptijd
48 maanden
Regiocode (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Gunningscriteria
Prijs: 40
Kwaliteit: Smaaktest. - 30
Kwaliteit: Breedte van het gamma. - 15
Kwaliteit: Service en flexibiliteit. - 10
Kwaliteit: De duurzaamheid van de onderneming. - 5
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
1. Zie bestek.
Minimum vereisten
1. Zie bestek.

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
1. Zie bestek.
Minimum vereisten
1. Zie bestek.
truck tower-crane sharing