Aankondiging van een gegunde opdracht

The Supply, Installation, Commissioning Support and Maintenance of a Duplex Reverse Osmosis Water Treatment System

Leveringen
Publicatie datum
27-01-2023
Waarde
115.260,00 EUR
Aanbestedende overheid
Beaumont Hospital | Beaumont Dublin, IE | Publiekrechtelijke instelling | Gezondheid | Edele Lambert
Opdrachtcodes (CPV)
24316000 - Gedistilleerd water
39370000 - Waterinstallaties
41000000 - Verzameld en gezuiverd water
42122130 - Waterpompen
42912310 - Toestellen voor het filtreren van water
42912330 - Waterzuiveringstoestellen
44611500 - Watertanks
45232430 - Waterbehandelingswerkzaamheden
45252120 - Bouwen van waterbehandelinginstallatie
65120000 - Exploitatie van een waterzuiveringsinstallatie
Korte inhoud
The Contracting Authority requires the design, manufacture, supply, installation and commissioning of a duplex reverse osmosis system for use with eight washer / disinfectors in its Central Sterile Supplies Department at Beaumont Hospital. Following the expiry of a warranty period of twelve months’ duration, a contract for the support and maintenance of the equipment of four years’ duration will be awarded. The Contracting Authority reserves the right, upon the expiry of this four-year contract, to award subsequent contracts governing the support and maintenance of the equipment, each of twelve months in duration, until the obsolescence of the tendered equipment.
Gunningen

The Supply, Installation, Commissioning Support and Maintenance of a Duplex Reverse Osmosis Water Treatment System

Aantal inschrijvingen
5
Waarde
115.260,00 EUR
Bedrijven
Greencastle Technology Ltd | Navan Road Dublin 7, IE | http://www.gtl.ie
truck tower-crane sharing