Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

C60/0000154310 - Druk en levering van 8.000.000 wegwerp RFID-kaarten, van het type SRI smart card

Druk en levering van 8.000.000 wegwerp RFID-kaarten, van het type SRI smart card.
In het kader van het ITRIS-project, wil NMBS Mobility wegwerp RFID-kaarten kopen, zodat de treinbegeleiders tickets en C170 (boetes) kunnen vastleggen op deze kaarten.
De chipkaarten dienen recto-verso in kleur voorgedrukt geleverd te worden volgens een specifieke lay out.

Publicatiedatum
07-02-2014
Opdrachtcodes (CPV)
30162000 - Smartcards
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
NMBS-Central Support
Postadres
Hallepoortlaan 40, 1060 Brussel, BE
Contactpunt(en)
B-CS.236 s.13/2
Ter attentie van
Laure Spiritus

Gecorrigeerde of toegevoegde informatie

Plaats waar de te wijzigen tekst staat
III.2.3) Vakbekwaamheid
In plaats van
NDL o Algemeen beschrijving van de maatschappij.
o Referentielijst van gelijkaardige opdrachten afgesloten gedurende de laatste 3 jaar met de overeenkomstige geleverde type kaarten en hoeveelheden, bedragen en datum, in verband met productie en voordrukken van wegwerp RFID-kaarten (min 2 - max 5).
o Omschrijving van het gereedschap, het materieel en de technische uitrusting waarover de kandidaat beschikt om contracten van gelijke aard uit te voeren (de aanvrager dient de snelheid van de productie aan te geven en zijn capaciteit om 2.000.000 kaarten te leveren per jaar aan te tonen).
o Beschrijving van de door de aanvrager gebruikte maatregelen om de kwaliteit van het bedrijf en haar producten te waarborgen.
o Beschrijving van de gebruikte technologische werkwijze (chip, type van kaarten,..) en van het veiligheidsbeleid dat wordt toegepast gedurende de productie van de kaarten.
Te lezen
NDL o Algemeen beschrijving van de maatschappij.
o Referentielijst van gelijkaardige opdrachten afgesloten gedurende de laatste 3 jaar met de overeenkomstige geleverde type kaarten en hoeveelheden, bedragen en datum, in verband met productie en voordrukken van wegwerp RFID-kaarten (min 2 - max 5).
o Omschrijving van het gereedschap, het materieel en de technische uitrusting waarover de kandidaat beschikt om contracten van gelijke aard uit te voeren (de aanvrager dient de snelheid van de productie aan te geven en zijn capaciteit om 2.000.000 kaarten te leveren per jaar aan te tonen).
o Beschrijving van de door de aanvrager gebruikte maatregelen om de kwaliteit van het bedrijf en haar producten te waarborgen.
o Beschrijving van de gebruikte technologische werkwijze (chip, type van kaarten,..) en van het veiligheidsbeleid dat wordt toegepast gedurende de productie van de kaarten.

Overige nadere inlichtingen

Enkel de Franstalige tekst van afdeling III.2.3) werd gecorrigeerd.