Aankondiging van een opdracht

Bruxelles, Régie des Bâtiments, demande d’une offre pour IPad mini 2

Leveringen
Publicatie datum
27-04-2016
Aanbestedende overheid
Régie des Bâtiments - Economat | 1060 Bruxelles, BE | Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
Opdrachtcodes (CPV)
30213200 - Tablet-pc's
Korte inhoud
Bruxelles, Régie des Bâtiments, demande d’une offre pour IPad mini 2
truck tower-crane sharing