Aankondiging van een opdracht

Brussel, Regie der Gebouwen, offerteaanvraag voor IPad mini 2

Leveringen
Publicatie datum
27-04-2016
Aanbestedende overheid
Regie der Gebouwen - Economaat | 1060 Brussel, BE | Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
Opdrachtcodes (CPV)
30213200 - Tablet-pc's
Korte inhoud
Brussel, Regie der Gebouwen, offerteaanvraag voor IPad mini 2
truck tower-crane sharing