Aankondiging van een opdracht

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Polsbandprinters en polsbandjes (volwassenen, kinderen, neonaten)

Leveringen
Publicatie datum
25-04-2016
Raamovereenkomst
ja
Procedure
Procedure met onderhandelingen
Aanbestedende overheid
Ziekenhuis Oost-Limburg | 3600 Genk, BE | Gezondheid
Opdrachtcodes (CPV)
30100000 - Kantoormachines, -uitrusting en -benodigdheden, uitgez. computers, printers en meubilair
30191140 - Toebehoren voor persoonsidentificatie
Korte inhoud
Perceel 1 : Leveren en installeren van thermische printers (zonder linten) voor het printen van polsbandjes voor patiënten : volwassenen en kinderen.
Daaraan gekoppeld een raamovereenkomst voor een periode van 4 jaar voor het leveren van polsbandjes voor de patiënten : volwassenen en kinderen.
Perceel 2 : Een raamovereenkomst van 4 jaar voor het leveren van neonatale polsbandjes uit foam met velcrosluiting, met blanco, beschrijfbare of bestickerbare ID-strook.
Beschrijving percelen

Perceel 1: Leveren en indienststellen van polsbandprinters + leveren van polsbandjes voor volwassenen en kinderen in de medische sector, voor een periode van 4 jaar.

Beschrijving
Leveren en indienststellen van polsbandprinters + leveren van polsbandjes voor volwassenen en kinderen in de medische sector, voor een periode van 4 jaar.
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
30100000 - Kantoormachines, -uitrusting en -benodigdheden, uitgez. computers, printers en meubilair
30191140 - Toebehoren voor persoonsidentificatie

Perceel 2: Leveren van polsbandjes met foam, voor neonaten, voor een periode van 4 jaar.

Beschrijving
Leveren van polsbandjes met foam, voor neonaten, voor een periode van 4 jaar.
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
30100000 - Kantoormachines, -uitrusting en -benodigdheden, uitgez. computers, printers en meubilair
30191140 - Toebehoren voor persoonsidentificatie
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
Minimum vereisten
Voor perceel 1 :
minimum omzet die het voorwerp uit maakt van de opdracht (printers + polsbandjes) en binnen de ziekenhuissector : 500 000 euro per jaar

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
* Een lijst van de voornaamste leveringen (referenties) die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van : het bedrag , de datum, de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren, de naam en coördinaten van de contactpersoon.
* De aanbieder beschikt over een eigen hersteldienst voor het uitvoeren van herstellingen of het geven van telefonische ondersteuning, onafhankelijk van de fabricant van de printers.
* Gegevens over de beschikbaarheid en interventietijd in geval van pannes/depannages
Minimum vereisten
* Minimum 3 gelijksoortige opdrachten binnen de Belgische ziekenhuissector, waarvan een bewijs van goede uitvoering bij de kandidatuurstelling gevoegd wordt.
truck tower-crane sharing