Aankondiging van een opdracht

Toners

Leveringen
Publicatie datum
28-04-2020
Deadline
26-05-2020 10:00
Raamovereenkomst
ja
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Aanbestedende overheid
Universiteit Gent | 9000 Gent, BE | Publiekrechtelijke instelling | Onderwijs
Opdrachtcodes (CPV)
30125100 - Tonerpatronen
Korte inhoud
Levering op afroep van nieuwe toners
Beschrijving
Beschrijving
Leveren op afroep van toners
Looptijd
12 maanden
Regiocode (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Gunningscriteria
Prijs: 100
truck tower-crane sharing