Aankondiging van een gegunde opdracht

Raamovereenkomst voor huur en onderhoud van kopieertoestellen, printers en scanners

Leveringen
Publicatie datum
16-04-2016
Aanbestedende overheid
Scholengemeenschap Katholiek Secundair Onderwijs Sint-Donaas | 8200 Brugge, BE | Onderwijs
Opdrachtcodes (CPV)
30121100 - Fotokopieerapparaten
50313200 - Onderhoud van fotokopieermachines
Korte inhoud
Raamovereenkomst voor huur en onderhoud van kopieertoestellen.
De opdracht is opgedeeld in volgende loten:
LOT 1 “contingent 1 Kopieertoestellen”
Leveringsplaats: diverse locaties
Periode van 1/5/2016 tot 30/04/2022.
en LOT 2 “contingent 2 kopieertoestellen”:
Leveringsplaats: diverse locaties.
Diverse instapdatums (zie bestek punt VII) tot 30/04/2022. Beide loten worden aan dezelfde leverancier gegund.
Gunningen

Raamovereenkomst voor huur en onderhoud van kopieertoestellen, printers en scanners

Aantal inschrijvingen
2
Bedrijven
Ricoh Belgium NV
truck tower-crane sharing