Aankondiging van een gegunde opdracht

ACQUISITION D’ECRANS POUR PC, D’ECRANS DIGITAUX INTERACTIFS, D’ECRANS DE VISUALISATION, D’ACCESSOIRES DIVERS POUR PC ET DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES

Leveringen
Publicatie datum
23-04-2020
Waarde
12.000.000,00 EUR
Aanbestedende overheid
SPF BOSA DG CFP | 1000 Bruxelles, BE | Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen | Algemene overheidsdiensten | CMS
Opdrachtcodes (CPV)
30125100 - Tonerpatronen
30230000 - Computerapparatuur
30231300 - Beeldschermen
30231310 - Platte beeldschermen
30237200 - Computertoebehoren
Korte inhoud
ACQUISITION D’ECRANS POUR PC, D’ECRANS DIGITAUX INTERACTIFS, D’ECRANS DE VISUALISATION, D’ACCESSOIRES DIVERS POUR PC ET DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES
Gunningen

Perceel 1: Écrans pour PC

Aantal inschrijvingen
4
Waarde
1.464.688,99 EUR - 2.037.640,24 EUR
Bedrijven
Priminfo SA | 5380 Noville-les-Bois, BE

Perceel 3: Accessoires divers pour PC

Aantal inschrijvingen
2
Waarde
2.500.000,00 EUR
Bedrijven
Lyreco Belgium NV | 2600 Berchem, BE
truck tower-crane sharing