Aankondiging van een gegunde opdracht

AANKOOP VAN SCHERMEN VOOR PC, VAN INTERACTIEVE DIGITALE SCHERMEN, VAN VISUALISERINGSSCHERMEN, VAN DIVERSE TOEBEHOREN VOOR PC EN VAN VERBRUIKSARTIKELEN VOOR INFORMATICA

Leveringen
Publicatie datum
23-04-2020
Waarde
12.000.000,00 EUR
Aanbestedende overheid
FOD BOSA DG FAP | 1000 Brussel, BE | Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen | Algemene overheidsdiensten | CMS
Opdrachtcodes (CPV)
30125100 - Tonerpatronen
30230000 - Computerapparatuur
30231300 - Beeldschermen
30231310 - Platte beeldschermen
30237200 - Computertoebehoren
Korte inhoud
AANKOOP VAN SCHERMEN VOOR PC, VAN INTERACTIEVE DIGITALE SCHERMEN, VAN VISUALISERINGSSCHERMEN, VAN DIVERSE TOEBEHOREN VOOR PC EN VAN VERBRUIKSARTIKELEN VOOR INFORMATICA
Gunningen

Perceel 1: Schermen voor PC

Aantal inschrijvingen
4
Waarde
1.464.688,99 EUR - 2.037.640,24 EUR
Bedrijven
Priminfo SA | 5380 Noville-les-Bois, BE

Perceel 3: Diverse toebehoren voor PC's

Aantal inschrijvingen
2
Waarde
2.500.000,00 EUR
Bedrijven
Lyreco Belgium NV | 2600 Berchem, BE
truck tower-crane sharing