Proces-verbaal van opening van de offertes

Accord-cadre pour l'acquisition de petit matériel et de petites fournitures de bureau

Leveringen
Publicatie datum
21-04-2020
Aanbestedende overheid
CPAS de Charleroi | 6000 Charleroi, BE | Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau | Sociale bescherming | Madame Alice Boulanger
Opdrachtcodes (CPV)
30100000 - Kantoormachines, -uitrusting en -benodigdheden, uitgez. computers, printers en meubilair
30110000 - Tekstverwerkingsmachines
30190000 - Diverse machines, uitrusting en benodigdheden voor kantoor
Korte inhoud
Accord-cadre pour l'acquisition de petit matériel et de petites fournitures de bureau
Offertes

Fiducial Office Solutions | 1170 Brussel, BE | www.fos.com

Perceel 0
Geen openbare offerteprijs
Perceel 1
Geen openbare offerteprijs

Lyreco Belgium NV | 4041 Vottem, BE | www.lyreco.be

Perceel 0
Geen openbare offerteprijs
Perceel 1
Geen openbare offerteprijs

STAPLES BELGIUM | 1853 Grimbergen, BE | www.staplesadvantage.be

Perceel 0
Geen openbare offerteprijs
Perceel 1
Geen openbare offerteprijs
truck tower-crane sharing