Aankondiging van een opdracht

Meerjarige raamovereenkomst van leveringen voor vier (4) jaar voor de aankoop van kleefbanden, signalisatiebanden en verzegelingstapes ten voordele van de geïntegreerde politie

Leveringen
Publicatie datum
19-04-2016
Deadline
08-06-2016 11:00
Raamovereenkomst
ja
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
Federale Politie Dienst Procurement | 1050 Brussel, BE | Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen | Openbare orde en veiligheid
Opdrachtcodes (CPV)
30199410 - Zelfklevend papier
Korte inhoud
Meerjarige raamovereenkomst van leveringen voor vier (4) jaar voor de aankoop van kleefbanden, signalisatiebanden en verzegelingstapes ten voordele van de geïntegreerde politie
Beschrijving percelen

Perceel 1: Kleefbanden en signalisatiebanden

Beschrijving
Post 1: Kleefband met opschrift “Politie/Police” met een lengte tussen 60 en 70 meter.
Post 2: Kleefband met opschrift “Politie” met een lengte tussen 60 en 70 meter.
Post 3: Kleefband met opschrift “Police” met een lengte tussen 60 en 70 meter.
Post 4: Kleefband met opschrift “Polizei” met een lengte tussen 60 en 70 meter.
Post 5: Signalisatieband met opschrift “Politie/Police” met een lengte van 100 meter.
Post 6: Signalisatieband met opschrift “Politie” met een lengte van 100 meter.
Post 7: Signalisatieband met opschrift “Police” met een lengte van 100 meter.
Post 8: Signalisatieband met opschrift “Polizei” met een lengte van 100 meter.
Post 9: Signalisatiekleefband zwart-geel met een lengte van 30 meter.
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
30199410 - Zelfklevend papier
Gunningscriteria
Kwaliteit: Prijs - 35
Kwaliteit: Scheurweerstand - 35
Kwaliteit: Kleurvastheid - 30

Perceel 2: Verzegelingstapes

Beschrijving
Post 1: Verzegelingstape met opschrift “Politie/Police” met een lengte van 50 meter.
Post 2: Verzegelingstape met opschrift “Politie” met een lengte van 50 meter.
Post 3: Verzegelingstape met opschrift “Police” met een lengte van 50 meter.
Post 4: Verzegelingstape met opschrift “Polizei” met een lengte van 50 meter.
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
30199410 - Zelfklevend papier
Gunningscriteria
Kwaliteit: Prijs - 35
Kwaliteit: Scheurweerstand - 35
Kwaliteit: Kleurvastheid - 30
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
Zie punten 8 en 9 van het bestek

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
Zie punten 8 en 9 van het bestek
truck tower-crane sharing