Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Hoogspanning Kabelmofwerken (Onderzee kabels inbegrepen landkabel deel)

Kabelvermoffingdiensten bij kabelhestellingen, met inbegrip van alle nodige gereedschap en uitrusting voor vermoffing (o.a. Jointing Containers, Containers en alle andere gereedschap en uitrusting) voor onshore en offshore activiteiten.
Nautische middelen (oa. schepen) en aanverwante diensten maken geen deel uit van deze aanbesteding en worden door een andere contractant geleverd.
-Permanentie 24/7
- Interventies binnen 24 uur na melding kabelfout (Startvergadering in Rostock voor 50Hz / in Oostende voor Elia en Nemo Link)
- Deelname aan regelmatige / jaarlijkse coördinatievergaderingen en revisies van de herstelscenario's
- Opmaak hersteldatabank op basis van faalscenario's
Service bepalingen:
-Ondersteuning voor foutlocalisatie, onshore en offshore logistiek
-Offshore Kabelvermoffingen (verwachte responstijd voor de jointers binnen de 14 dagen)
-Onshore Kabelvermoffingen (verwachte responstijd voor de jointers binnen de 3 dagen)


Datum van verzending van deze aankondiging
13-03-2019
Publicatiedatum
13-03-2019
Deadline
12-04-2019
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
DE - DEUTSCHLAND
Opdrachtcodes (CPV)
31321300 - Hoogspanningskabels
50000000 - Reparatie- en onderhoudsdiensten
Contracttype
Diensten
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Elia Asset
Postadres
Keizerslaan 20
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Dominique Van Craenendonck
E-mail
dominique.vancraenendonck@elia.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2055 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!