Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Kantoormateriaal

De raamovereenkomst heeft als voorwerp de aankoop van kantoormateriaal voor het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten en zijn partners voor een duur van 48 maanden.

Publicatiedatum
13-10-2014
Opdrachtcodes (CPV)
30100000 - Kantoormachines, -uitrusting en -benodigdheden, uitgez. computers, printers en meubilair
30190000 - Diverse machines, uitrusting en benodigdheden voor kantoor
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Nationaal Verbond Socialistische Mutualiteiten
Postadres
Sint-Jansstraat 32-38, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Service Achats
Ter attentie van
Delplanque Emilie

Overige nadere inlichtingen

Wijzigingen van de inventarissen zodat de NL en FR versie gelijk zijn.