Aankondiging van een gegunde opdracht

Ondersteuning strategische personenmodellen

Het voorwerp van de opdracht is het ondersteunen van de opdrachtgever bij het gebruik van de strategische personenmodellen. De opdracht bestaat uit 2 percelen:
1. Ondersteuning bij:
- het opleveren van basisgegevens en –resultaten uit de strategische personenmodellen
en
- het uitvoeren van standaarddoorrekeningen met de strategische personenmodellen
2. Ondersteuning bij het uitvoeren van doorrekeningen met de strategische personenmodellen.

Datum van verzending van deze aankondiging
01-02-2018
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
72253000 - Helpdesk- en ondersteuningsdiensten
73000000 - Onderzoek en ontwikkeling, en aanverwante adviezen
79311000 - Uitvoeren van studies
Contracttype
Diensten
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Beleid
Postadres
Koning Albert II-laan 20, bus 2
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Ilse De Schutter
E-mail
ilse.deschutter@mow.vlaanderen.be

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
99600.00 EUR
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
Arcadis , koningsstraat 80, 1000 brussel, BELGIQUE-BELGIË
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
191920.00 EUR
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
Mint NV , Hendrik Consciencestraat 1b, 2800 mechelen, BELGIQUE-BELGIË
Registreer

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1260 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Registreer