Vooraankondiging

Levering, installatie en ondersteuning van een via software gedefinieerde virtualisatie infrastructuur

Het voorwerp van de opdracht betreft het leveren, plaatsen, installeren en ondersteunen van hyperconverged virtualisatie infrastructuur. Het doel is toekomstige systemen van het VTC (Vlaams Tunnel- en Controlecentrum) en EMT (Elektromechanica en Telematica) te virtualiseren op de te leveren infrastructuur, zodanig dat er niet telkens fysische hardware dient aangekocht te worden.

Datum van verzending van deze aankondiging
02-02-2018
Publicatiedatum
04-02-2018
Regiocodes (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
30210000 - Machines voor dataprocessing (hardware)
30230000 - Computerapparatuur
48100000 - Speciale software voor de industrie
48782000 - Software voor opslagbeheer
48820000 - Servers
72000000 - IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Elektromechanica en Telematica Gent
Postadres
VAC Virginie Lovelinggebouw Gent - Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 82
Plaats
Gent
Postcode
9000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 92762839
Fax
-
E-mail
patricia.verslycken@mow.vlaanderen.be
Hoofdadres
https://wegenenverkeer.be/
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=298552
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1763 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!