Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Raamovereenkomst voor de aankoop van SAN, storage-, archiverings- en back-up omgeving met tot 6 jaar onderhoud na elke aankoop.

Raamovereenkomst voor 4 jaar + 2 jaar eventuele verlenging voor de aankoop van SAN, storage-, archiverings- en back-up omgeving met tot 6 jaar onderhoud na elke aankoop.
Deel 1: de aankoop, het onderhoud, de consultancy en de training voor Storage Area Network switch componenten.
Deel 2: de aankoop, het onderhoud, de consultancy en de training voor de hardware en software componenten ter verwezenlijking van een storage omgeving.
Deze omgeving moet een aantal use cases kunnen afdekken voor wat betreft de volgende data lifecycle contexten:
o De primaire storage: server geconnecteerde storage in verschillende tiers;
o De protection storage: zorgt voor de beveiliging van de primaire storage in geval van data-corruptie of
dataverlies;
o De archivering: zorgt voor een langdurige WORM opslag volgens instelbare policies.

Publicatiedatum
20-11-2014
Deadline
06-01-2015 om 12:00
Opdrachtcodes (CPV)
30200000 - Computeruitrusting en -benodigdheden
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Infrabel nv - Procurement, afdeling I-FBA.51
Postadres
Marcel Broodthaersplein 2, 1060 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Goetghebeur Jan Maria

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

- Een recent attest laten geworden, afgeleverd door het organisme van de sociale zekerheid waarbij hij aangesloten is en waaruit blijkt dat hij zijn verplichtingen nagekomen is m.b.t. de betaling der bijdragen van de sociale zekerheid, overeenkomstig de Belgische wetgeving of deze van het land waar hij gevestigd is.
- Een recent attest van niet-faillissementsverklaring van de Kamer van Koophandel (< 3 maand)
- Een recent fiscaal attest uitgereikt in het kader van overheidsopdrachten.(< 3 maand)

Economische en financiële draagkracht

een omzet in 2012 van een bedrag >10 Mio € in SAN - Storage

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1235 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!