Euroopan parlamentti, Directorate-General for Communication, Directorate for Relations with the Citizens, House of European History
Aankondiging van een opdracht

Vaihtuvan näyttelyn ”Levoton nuoruus: 70 vuotta varttumista Euroopassa” suunnittelu, tuotanto, pystytys, ylläpito ja purkaminen

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1) Nimi ja osoitteet

Virallinen nimi
Euroopan parlamentti, Directorate-General for Communication, Directorate for Relations with the Citizens, House of European History
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus
-
Postiosoite
rue Wiertz 60
Postitoimipaikka
Brussels
Postinumero
1047
NUTS-koodi
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Maa
BELGIQUE-BELGIË
Yhteyshenkilö
Mr R. Evers – PHS00A77
Puhelin
-
Sähköpostiosoite
[email protected]
Faksi
-

Internetosoite (-osoitteet)

Pääasiallinen osoite:   http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm

Hankkijaprofiilin osoite:   -

I.2) Yhteishankinta

Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa:   ei

Mikäli kyseessä on yhteishankinta, johon osallistuu eri maita – sovellettava kansallinen hankintalaki:   -

Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö:   ei

I.3) Viestintä

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite

Hankinta-asiakirjojen saantia on rajoitettu. Lisätietoja on saatavilla osoitteesta:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2838

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä

edellä mainittu osoite

sähköisesti osoitteessa:   -

Sähköinen viestintä edellyttää sellaisten työkalujen ja välineiden käyttämistä, jotka eivät ole yleisesti saatavilla. Nämä työkalut ja välineet ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: -

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi

EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö

I.5) Pääasiallinen toimiala

Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi

Vaihtuvan näyttelyn ”Levoton nuoruus: 70 vuotta varttumista Euroopassa” suunnittelu, tuotanto, pystytys, ylläpito ja purkaminen

Viitenumero:   COMM/DG/AWD/2017/772.

II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi

Pääasiallinen CPV-koodi:   92521100 - Museonäyttelypalvelut

Täydentävä CPV-koodi:   -

II.1.3) Sopimuksen tyyppi

Rakennusurakat

II.1.4) Lyhyt kuvaus

Euroopan parlamentti on päättänyt käynnistää tämän tarjouspyyntömenettelyn vaihtuvan näyttelyn ”Levoton nuoruus: 70 vuotta varttumista Euroopassa” suunnittelua, tuotantoa, pystytystä, ylläpitoa ja purkamista varten. Näyttely toteutetaan Euroopan historian talossa Brysselissä.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo

Arvo ilman alv:tä:   1.100.000,00

Valuutta:   EUR

II.1.6) Osia koskevat tiedot

Tämä sopimus on jaettu osiin:   ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi

-

Osa nro:   -

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)

Pääasiallinen CPV-koodi:   79930000 - Muotoilun/suunnittelun palvelut

Täydentävä CPV-koodi:   -

II.2.3) Suorituspaikka

NUTS-koodi:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Pääasiallinen suorituspaikka:   sopimusosapuolen toimitilat ja Euroopan historian talo Brysselissä.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta

Tarjouspyyntömenettelyn tavoitteena on urakkasopimuksen tekeminen vaihtuvan näyttelyn ”Levoton nuoruus: 70 vuotta varttumista Euroopassa” suunnittelua, tuotantoa, pystytystä, ylläpitoa ja purkamista varten. Näyttely toteutetaan Euroopan historian talossa Brysselissä. Kyseessä oleviin palveluihin/töihin sisältyvät seuraavat:

1. vaihtuvan näyttelyn suunnittelu,

2. nykyisten tilojen varustelu sekä väliseinien, kalusteiden, näyttelyvitriinien, näyttelyalustojen ja kiinnitystukien tuotanto, toimitus ja asennus esineitä varten, mukaan luettuina esineiden, grafiikan ja perspektiivisten elementtien käsittely ja asennus,

3. valaistuslaitteiden, audiovisuaalisten laitteistojen ja multimedialaitteistojen sekä kaikkien muiden tarvittavien teknisten laitteiden (mukaan luettuna näyttelyn valvontajärjestelmä) toimitus ja asennus siten, että otetaan huomioon tällä hetkellä käytössä olevan valaistusjärjestelmän (Medialon) osien uudelleenkäyttö ja kattoon kiinnitetyt ristikot,

4. kaikkien audiovisuaalisten ohjelmistojen ja multimediaohjelmistojen kehittäminen ja toteutus,

5. vaihtuvan näyttelyn ylläpito hyvässä toimintakunnossa, minkä ansiosta hukka-ajan määrä voidaan vähimmäistää, mukaan luettuna ajoittainen näyttelyvitriineissä olevien esineiden vaihtaminen,

6. vaihtuvan näyttelyn purkaminen, lajittelu ja poistaminen,

7. sisältöjä, kuvia, filmiaineistoja ja musiikkia koskeva tutkimus ja niiden hankinta, mukaan luettuina tarvittavat oikeudet, niiden käyttöä varten näyttelyssä, verkossa ja painetuissa materiaaleissa,

8. palisadin asettaminen.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet

Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa

II.2.6) Arvioitu arvo

-

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto

Kesto (kuukausina):   29

Tätä sopimusta voidaan jatkaa:   ei

Sopimusten jatkamisen kuvaus:   -

II.2.9) Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista

Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä:   -

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista

Eri vaihtoehdot hyväksytään:   ei

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet:   ei

Kuvaus mahdollisuuksista:   -

II.2.12) Tietoa sähköisistä luetteloista

Tarjoukset on esitettävä sähköisinä luetteloina tai niihin on sisällyttävä sähköinen luettelo:   ei

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan:   ei

II.2.14) Lisätiedot

-

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajan on täytettävä vähintään 1 seuraavista ehdoista:

(a) tarjoaja on rekisteröitynyt asianmukaiseen ammatti- tai kaupparekisteriin (kansainväliset järjestöt pois luettuina),

(b) palvelujen osalta tarjoajalla on erityinen valtuutus, jolla todistetaan, että sillä on valtuudet suorittaa sopimus sijoittautumismaassaan, tai tarjoajan on oltava erityisen ammatillisen järjestön jäsen.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti:   ei

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

-

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Tarjoajilla on oltava käytössään asianmukainen, asiaan liittyvässä lainsäädännössä vaadittu ammatillinen vastuuvakuutus erityisesti sopimuksen suorittamiseen liittyvien riskien ja vahinkojen varalta.

Tarjoajien on osoitettava, että niiden liikevaihto on ollut keskimäärin vähintään 1 000 000 euroa 3:n viimeksi päättyneen tilikauden aikana sopimuksen kohteena olevalla alalla.

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti:   ei

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

-

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Vähintään 8 vuoden kokemus luonteeltaan ja vaativuudeltaan tässä tarjousmenettelyssä kuvattua näyttelyä vastaavien näyttelyiden suunnittelemisesta.

Vähintään 4 näyttelyn suunnittelu, joista

— vähintään 2 on ollut pinta-alaltaan vähintään 500 neliömetriä,

— vähintään 2:n tuotannon kokonaisarvo on ollut vähintään 750 000 euroa,

— vähintään 3:n kohteena ovat olleet museoesineet,

— vähintään 1:ssä on käytetty kulttuuria (elokuva, musiikki, muoti, taide, televisio) innovatiivisesti museon narratiivin yhteydessä,

— vähintään 2:n on oltava päätökseen saatettuja, ja niissä on täytynyt saavuttaa vähintään lopullisen hyväksynnän tason. Kyseiset hankkeet on täytynyt suorittaa loppuun korkeintaan 5 vuotta sitten.

Vähintään 8 vuoden kokemus luonteeltaan ja vaativuudeltaan tässä tarjousmenettelyssä kuvattua näyttelyä vastaavien näyttelyiden teknisestä kehittämisestä, tuotannosta ja pystyttämisestä.

Vähintään 3 seuraavanlaisen näyttelyn tuotanto ja pystytys (näyttelyt on saatettu päätökseen 8:n viime vuoden aikana):

— vähintään 500 neliömetrin näyttelytila,

— arvo vähintään 750 000 euroa,

— näyttelyn osalta suoritettiin hankkeen johtaminen,

— näyttelyä varten kehitettiin AV-ohjelmistot (video, multimedia, vuorovaikutteisuus),

— vähintään 2 näyttelyä, joita varten tuotettiin museosäilytystasoiset näyttelyvitriinit ja kalusteet,

— näyttely, jota varten suoritettiin museolaitteiden (mukaan luettuina valaistus, AV, multimedia, museokalusteet jne.) integrointi ja asennus.

Vanhempi suunnittelija, jolla on

— asianmukaiset pätevyydet,

— vähintään 10 vuoden asiaankuuluva kokemus,

— valmiudet työskennellä englannin kielellä.

Hankepäällikkö, jolla on

— asianmukaiset pätevyydet,

— vähintään 10 vuoden asiaankuuluva kokemus kyseessä olevalla alalla ja vähintään 3 todistettavissa olevaa näyttelyhanketta, joiden koko ja vaativuus vastaavat tässä tarjousmenettelyssä kuvattua näyttelyä, 8:n viime vuoden aikana,

— valmiudet työskennellä englannin kielellä.

Tulkinnan suunnittelija, jolla on

— asianmukaiset pätevyydet,

— vähintään 5 vuoden asiaankuuluva kokemus,

— valmiudet työskennellä englannin kielellä.

Audiovisuaalisista ohjelmistoista/-mediasta vastaava johtaja, jolla on

— asianmukaiset pätevyydet,

— vähintään 10 vuoden asiaankuuluva kokemus audiovisuaali- ja multimediatuotannoista, mukaan luettuina käsikirjoitus, kuvaus ja editointi,

— valmiudet työskennellä englannin kielellä.

Graafisen taiteen asiantuntija, jolla on

— asianmukaiset pätevyydet,

— vähintään 5 vuoden asiaankuuluva kokemus graafisesta suunnittelusta,

— valmiudet työskennellä englannin kielellä.

Töiden koordinaattori/johtaja, jolla on

— asianmukaiset pätevyydet,

— 10 vuoden asiaankuuluva kokemus kyseessä olevalla alalla ja vähintään 3 todistettavissa olevaa näyttelyhanketta, joiden koko ja vaativuus vastaavat tässä tarjousmenettelyssä kuvattua näyttelyä, 8:n viime vuoden aikana,

— valmiudet työskennellä englannin kielellä.

Näyttelyesineiden kiinnitystukien asiantuntija, jolla on

— asianmukaiset pätevyydet,

— vähintään 10 vuoden asiaankuuluva kokemus kiinnitystukien kehittämisestä,

— valmiudet työskennellä englannin kielellä.

Taiteen käsittelijä, jolla on

— asianmukaiset pätevyydet,

— vähintään 6 vuoden asiaankuuluva kokemus taiteen käsittelystä sopimuksen kannalta asiaankuuluvalla alalla,

— valmiudet työskennellä englannin kielellä.

Audiovisuaalisten laitteistojen asiantuntija, jolla on

— asianmukaiset pätevyydet,

— vähintään 10 vuoden asiaankuuluva kokemus laitteiden integroinnista näyttelyihin,

— valmiudet työskennellä englannin kielellä.

III.1.5 Tietoa varatuista hankintasopimuksista

Sopimus on rajattu suojatyökeskuksiin ja taloudellisiin toimijoihin, jotka pyrkivät integroimaan vammaisia tai muita heikommassa asemassa olevia henkilöitä yhteiskuntaan ja työelämään:   ei

Sopimuksen toteuttaminen on rajattu suojatyöohjelmiin:   ei

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.1) Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta

Palvelun suorittaminen on varattu tietylle ammattikunnalle:   -

Asiaa koskevien lakien, asetusten tai hallinnollisten määräysten viitetiedot:   -

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot

Katso sopimusluonnos.

III.2.2) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus:   kyllä

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen :   ei

Puitejärjestelyjen tapauksessa – perustelut, jos kesto on yli neljä vuotta:   -

Tähän hankintaan liittyy dynaamisen hankintajärjestelmän perustaminen:   ei

Lisähankkijat voivat käyttää dynaamista hankintajärjestelmää:   ei

IV.1.4) Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana

Käytössä on vaiheittainen menettely, jolla käsiteltävien ratkaisujen tai neuvoteltavien tarjousten määrää alennetaan asteittain:   ei

IV.1.5) Tietoa neuvotteluista

Hankintaviranomainen varaa oikeuden tehdä sopimus alkuperäisten tarjousten perusteella ilman neuvottelujen toteuttamista:   ei

IV.1.6) Tietoa sähköisestä huutokaupasta

Sähköistä huutokauppaa käytetään:   ei

Lisätietoa sähköisestä huutokaupasta:   -

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)

Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta:   ei

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu

Ilmoituksen numero EUVL:ssä:   -

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika

Päivämäärä:   14-09-2017

Paikallinen aika:   17:00

IV.2.3) Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille

-

IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa

BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, GA, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV

IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa

Kesto (kuukausina):   6

IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot

Päivämäärä:   21-09-2017

Paikallinen aika:   10:00

Paikka:   katso ehdot.

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:   katso ehdot.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot

Kyse on toistuvasta hankinnasta:   ei

Myöhempien ilmoitusten arvioitu julkaisuajankohta:   -

VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä tilausta:   ei

Sähköinen laskutus hyväksytään:   ei

Käytetään sähköistä maksua:   ei

VI.3) Lisätiedot

Toimitiloihin järjestetään vapaaehtoinen tutustumiskäynti 30.8.2017. Katso tarkemmat tiedot ehdoista.

Euroopan parlamentti varaa oikeuden käyttää neuvottelumenettelyä julkaisematta hankintailmoitusta etukäteen unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 soveltamissäännöistä 29.10.2012 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1268/2012, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 30.10.2015 annetulla komission delegoidulla asetuksella (EU) 2015/2462, 134 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaisesti.

VI.4) Muutoksenhakumenettelyt

VI.4.1) Muutoksenhakuelin

Virallinen nimi
Euroopan unionin tuomioistuimeen kuuluva unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite
-
Postitoimipaikka
Luxembourg
Postinumero
2925
Maa
LUXEMBOURG
Puhelin
+352 4303-1
Sähköpostiosoite
[email protected]
Faksi
+352 4303-2600
Internetosoite
-

VI.4.2) Sovittelusta vastaava elin

Virallinen nimi
-
Postiosoite
-
Postitoimipaikka
-
Postinumero
-
Maa
-
Puhelin
-
Sähköpostiosoite
-
Faksi
-
Internetosoite
-

VI.4.3) Muutoksenhakumenettely

Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:   tarjoajia pyydetään ottamaan yhteyttä muutoksenhakuelimeen tietojen saamiseksi muutoksenhaun määräajoista.

VI.4.4) Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä

Virallinen nimi
Euroopan unionin tuomioistuimeen kuuluva unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite
-
Postitoimipaikka
Luxembourg
Postinumero
2925
Maa
LUXEMBOURG
Puhelin
+352 4303-1
Sähköpostiosoite
[email protected]
Faksi
+352 4303-2600
Internetosoite
-

VI.4.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä

02-08-2017